Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Hướng dẫn thi tốt nghiệp CĐSP liên thông ngành Tiểu học, Mầm non đào tạo theo hình thức VLVH năm 2011

Gửi vào: 18:01 07/08/2011
Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-CĐSP ngày 07/7/2011 của trường CĐSP Lào Cai về việc tổ chức các kỳ thi học phần; thi tốt nghiệp CĐSP liên thông hè 2011, Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp CĐSP liên thông ngành Tiểu học, Mầm non hệ VLVH năm 2011 như  sau:

1. Quy mô:

TT

Ngành

Số lượng thí sinh dự thi

Số lượng phòng thi

Số lượng hv/phòng thi

Thi lần 1

Thi lại

Cộng

1

CĐSP Tiểu học

162

02

164

6

27 - 28

2

CĐSP Mầm non

99

 

99

4

24 - 25

 

Cộng

261

02

263

10

 

 2. Môn thi tốt nghiệp:

02 môn/ngành, cụ thể:

TT

Ngành

Môn 1

(Tổng hợp, 5 ĐVHT)

Môn 2

 (Tổng hợp, 5 ĐVHT)

1

CĐSP Tiểu học

- Tâm lí học

- Giáo dục học

- Các tập hợp số

- PPDH Toán tiểu học

2

CĐSP Mầm non

- Tâm lí học đại cương

- Giáo dục học đại cương

- Văn -  PP văn

- Tiếng Việt -  PP tiếng Việt

- Thời lượng cho mỗi môn thi:  150 phút, không kể thời gian giao đề.

3. Lịch thi, địa điểm thi: 

3.1. Lịch thi:

Ngày 12/8/2011:

 8h00': Khai mạc kỳ thi, kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất, học tập quy chế thi.

13h30': Thi môn 1.

Ngày 13/8/2011:

7h30': Thi môn 2.

11h00':  Tổng kết Ban coi thi

3.2. Địa điểm tổ chức thi:

- Khai mạc kỳ thi: Nhà đa chức năng

- Địa điểm thi: Giảng đường trường CĐSP Lào Cai.

4.  Nội dung:

4.1. Kiểm tra hồ sơ thí sinh và phân phối phòng thi

            - Thời gian làm việc: 04 ngày  (từ ngày 04/8 đến 07/8/ 2011).

            - Thành phần: 02 đồng chí.

4.2. Xét duyệt điều kiện dự thi :

- Thời gian làm việc: 15h00 ngày 04/8/2011 tại phòng họp.

- Thành phần: Hội đồng thi tốt nghiệp CĐSP liên thông ngành TH, MN năm 2010.

4.3.  Ban đề thi:       

- Thời gian làm việc: 06 ngày (từ 05/8 đến 10/8/2011).           

- Thành phần: Do Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp quyết định

- Làm đề số lượng đề: 03 bộ.

4.4. Ban thư ký :

- Thời gian làm việc:  04 ngày (từ ngày 08/8 đến 11/8/2011).

- Thành phần: 06 đồng chí.

4.5. Ban coi thi:

- Thời gian làm việc: 02 ngày (từ ngày 12/8 đến 13/8/2011).

- Thành phần: 37 đồng chí.

4.6. Ban chấm thi:

- Thời gian làm phách: ngày 16/8/2011

- Thời gian chấm: 05 ngày (từ ngày 17/8 đến 21/8/2011).

- Thành phần: Do Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp quyết định

4.7. Xét kết quả tốt nghiệp:  

- Thời gian : Dự kiến ngày 25/8/2011.

- Thành phần: Hội đồng thi tốt nghiệp CĐSP liên thông ngành TH, MN năm 2011.