Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kết quả kì thi Tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2011

Gửi vào: 22:49 14/07/2011

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  LÀO CAI

Căn cứ Quyết định số 719/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai;
Căn cứ Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả học tập toàn khóa của sinh viên dự thi tốt nghiệp năm 2011;
Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy năm 2011 cho 136 Sinh viên thuộc các ngành đào tạo sau: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Thư viện - Thông tin, Tiếng Trung Quốc. Công nhận tốt nghiệp trung cấp Sư phạm cho 38 học sinh Trung cấp Sư phạm ngành Giáo dục Mầm non. 

 

Quyết định số 180 Công nhận Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy năm 2011 

Công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy năm 2011 cho 136 Sinh viên. Click vào link dưới đây để tải chi tiết về máy

DS SV được công nhận TN ngành CĐ Sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học (39 Sinh viên)

DS SV được công nhận TN ngành CĐ Sư phạm ngành Giáo dục Mầm non (37 sinh viên)

DS SV được công nhận TN ngành CĐ ngành Thư viện - Thông tin (38 sinh viên)

DS SV được công nhận TN ngành CĐ ngành Tiếng Trung Quốc (22 sinh viên)

(Click vào tên ngành đào tạo để tải danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp)

Các sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Quyết định số 181 Công nhận Tốt nghiệp Trung cấp hệ chính quy năm 2011


Công nhận tốt nghiệp trung cấp Sư phạm cho 38 học sinh Trung cấp Sư phạm ngành Giáo dục Mầm non 

DS HS được công nhận TN ngành Trung cấp Sư phạm Mầm non (38 học sinh)

Các học sinh tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp Sư phạm hệ chính quy theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách sinh viên, học sinh không được công nhận Tốt nghiệp