Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch Tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp CĐSP và TCSP năm 2011

Gửi vào: 22:00 23/06/2011

Căn cứ các Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy số 25/2006/QĐ-BGDDT ngày 26 tháng 6 năm 2006; Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy số 40/2007/QĐ-BGDDT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2010 - 2011, Nhà trường lập Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp Sư phạm hệ chính quy năm học 2010-2011 như  sau: 

 

 1. Quy mô, số lượng:

- Quy mô: 09 phòng thi

- Số lượng: 202 thí sinh (trong đó TCSP: 52; Cao đẳng Sư phạm 150)

 2. Môn thi, hình thức thi:


- Môn thi: Theo từng ngành

 

TT

Ngành

Môn 1 (4 đvht)

Môn 2 (3 đvht)

Môn 3 (3đvht)

1

Cao đẳng

Sư phạm Tiểu học

Tiếng việt - Văn học và Phương pháp Dạy học Tiếng việt

Toán và Phương pháp giảng dạy Toán ở Tiểu học

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Cao đẳng

Sư phạm Mầm non

Phương pháp Phát triển ngôn ngữ và Làm quen tác phẩm Văn học

Giáo dục học trẻ em - Tổ chức hoạt đông vui chơi

3

Cao đẳng        Trung văn

Thực hành dịch

Tiếng Trung Quốc tổng hợp

4

Cao đẳng           Thư viện-Thông tin

Thư viện học (Thư viện học đại cương; Phân loại tài liệu; Quản lý thư viện - trung tâm thông tin)

Thông tin học (Thông tin học đại cương; Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu; Tra cứu thông tin)

5

Trung cấp Sư phạm

Mầm non

 

Tiếng việt-Văn học và Phương pháp

Giáo dục học

Chính trị

 

- Hình thức thi: Thi tự luận, thời gian thi:150 phút

 3. Lịch thi:

Ngày 27/6/2011:    8h00:     Khai mạc kỳ thi;

Ngày 28/6/2011:    7h30:     Tổ chức thi môn 1; 14h00:  Tổ chức thi môn 2

Ngày 29/6/2011:    7h30:     Tổ chức thi môn 3;

 4. Lịch làm việc: 

- Hoàn thành chương trình và cấp các chứng chỉ GDTC; GDQP.

- Ôn thi cuối khóa: Từ 23/5/2011 đến 24/6/2011

- Kiểm tra hồ sơ thí sinh và phân phối phòng thi từ ngày 14/6/2011 đến 16/6/ 2011.

- Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: 17/6/2011 

- Ban thư ký chuẩn bị cho kỳ thi từ ngày 23/6/2011 đến 24/6/2011.

- Ra đề, coi thi, chấm thi

       + Ra đề thi: 05 ngày, từ ngày 20/6/2011 đến 24/6/ 2011; Số lượng đề: 12 bộ đề.

       + Coi thi: 03 ngày, từ ngày 27/6/2011 đến 29/6/ 2011.

       + Chấm thi: 8 ngày, từ ngày 30/6/2011 đến 08/7/ 2011)
 
- Xét duyệt kết quả: 11/7/ 2011

- In bảng điểm toàn khóa, giấy chứng nhận tốt nghiệp: 04 ngày, từ ngày 12/7/2011 đến 15/7/ 2011. 

(Trích Kế hoạch số 22 /KH-CĐSP, ký ngày 28 tháng 3 năm 2011)