Chủ Nhật, 22/04/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Nội dung ôn tốt nghiệp môn Tiếng Việt - Văn học - Phương pháp dạy học Tiếng Việt

Gửi vào: 18:03 23/05/2011

NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN: TIẾNG VIỆT- VĂN HỌC- PPDH TIẾNG VIỆT
LỚP: TIỂU HỌC 2
Năm  2010 - 2011

                                   

I. TIẾNG VIỆT

1. Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt
      - Từ đơn, từ láy, từ ghép
      - Luyện tập: Xác định từ đơn, từ láy, từ ghép

2. Nghĩa của từ tiếng Việt
      - Nghĩa của từ
      - Từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ đồng âm
      - Luyện tập: xác định từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm;

3. Từ loại tiếng Việt:
      - Đặc điểm của danh từ, động từ, tính từ, đại từ
      - Luyện tập: Xác định từ loại trong câu, trong văn bản; đặt câu có sử dụng các từ loại.

4. Câu tiếng Việt:
     - Các thành phần câu, các kiểu câu theo cấu tạo: Câu đơn, câu ghép
     -  Phân loại câu theo mục đích giao tiếp: Câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm thán
     - Luyện tập: Phân tích cấu tạo câu, tạo lập câu đơn, câu ghép, các kiểu câu theo mục đích nói.

5. Những phương tiện và  biện pháp tu từ ngữ nghĩa tiếng Việt: ẩn dụ, hoán dụ, nhân hoá, so sánh
    Luyện tập: Xác định PTTT, BPTT trong văn bản và phân tích giá trị biểu đạt. 

II. VĂN HỌC

1.Văn học dân gian:
     - Nội dung cơ bản của ca dao, tục ngữ. 
     - Giá trị nhận thức, giáo dục của ca dao, tục ngữ đối với sự phát triển tâm hồn, trí tuệ của trẻ em.
     -  Phân tích một số câu ca dao về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước

2. Tác giả, tác phẩm văn học trong chương trình tiểu học:
      - Phạm Hổ với tập thơ "Chú bò tìm bạn"
      - Nhân vật Dế Mèn trong TP Dế mèn phiêu lưu kí.
      - Trần Đăng Khoa với tập thơ Góc sân và khoảng trời.

III. PPDH TIẾNG VIỆT

1. Các nguyên tắc của việc dạy tiếng Việt ở tiểu học.
- Nguyên tắc phát triển lời nói
- Nguyên tắc phát triển tư duy
- Nguyên tắc chú ý đến đặc điểm tâm lý và trình độ tiếng mẹ đẻ của học sinh.

2. Các phương pháp dạy học tiếng Việt thường được dùng ở tiểu học.
- Phương pháp phân tích ngôn ngữ;
- Phương pháp luyện theo mẫu
- Phương pháp giao tiếp

3. Phương pháp dạy phân môn Chính tả
- Mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Chính tả
- Các phương pháp dạy học sử dụng trong giờ Chính tả
- Quy trình lên lớp chung cho một bài Chính tả.

4. Phương pháp dạy học Luyện từ và câu
- Vị trí, nhiệm vụ của dạy học Luyện từ và câu
- Phương pháp dạy bài lý thuyết về từ và câu
- Phương pháp dạy thực hành Luyện từ và câu

5.Phương pháp dạy Tập đọc
- Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc dạy đọc ở tiểu học.
- Các bước lên lớp giờ Tập đọc ở lớp 2, 3, 4, 5.