Thứ Ba, 07/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thong bao ke hoach on va thi tot nghiep trung cap su pham nam 2019

Thông báo kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp trung cấp sư phạm năm 2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai thông báo thời gian ôn và thi tốt nghiệp trung cấp sư phạm (hệ chính quy và Vừa học vừa làm) năm học 2018 - 2019


Ket qua thi tot nghiep TCSP nam 2017 - Nganh Giao duc Mam non, Giao duc Tieu hoc

Kết quả thi tốt nghiệp TCSP năm 2017 - Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo kết quả thi tốt nghiệp TCSP năm 2017 - Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học


Quyét dịnh cong nhạn tót nghiẹp cho hoc sinh sinh vien nam 2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh sinh viên năm 2016

Click để xem chi tiết nội dung Quyết định 21/QĐ-CĐSP ngày 15/1/2016


Thong bao diem thi tot nghiep trung cap chuyen nghiep nam 2016

Thông báo điểm thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

Hội đồng thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 thông báo điểm thi tốt nghiệp các ngành Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Mầm non (Hệ chính quy) và Sư phạm Mầm non (Hệ VLVH)


Thong bao dieu chinh lich thi tot nghiep Trung cap Su pham nam 2016

Thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm năm 2016

Do yêu cầu chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, nhà trường điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp TCSP năm 2016. Click để xem chi tiết


Thong báo v/v chuản bị cho xét tót nghiẹp dọt 3 khói lóp CD10, dọt 2 khói lóp CD11

Thông báo v/v chuẩn bị cho xét tốt nghiệp đợt 3 khối lớp CĐ10, đợt 2 khối lớp CĐ11

Trường CĐSP Lào Cai dự kiến tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên trên trong khoảng thời gian từ 25/01 đến 01/02/2015. Nhà trường yêu cầu các sinh viên chưa tốt nghiệp thuộc khối cao đẳng 10 và 11 rà soát kết quả học tập của mình trên cổng thông tin của trường, làm đơn đề nghị Nhà trường xét tốt nghiệp bổ sung.


Quyet dinh cong nhan Tot nghiep Cao dang, Trung cap he chinh quy nam 2014

Quyết định công nhận Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2014

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo Quyết định công nhận Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2014 và danh sách kèm theo. Click để xem chi tiết


Cac quyet dinh cong nhan tot nghiep Cao dang he chinh quy nam 2013

Các quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy năm 2013

Tổng hợp các quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2013. Click để xem chi tiết nội dung.