Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Nghiệm thu “Tài liệu bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai”

Gửi vào: 14:15 07/09/2018

Ngày 20/8/2018, Trường CĐSP Lào Cai tổ chức Hội nghị nghiệm thu "Tài liệu bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu vùng cao Lào Cai".

Thực hiện Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 cho Trường CĐSP Lào Cai;
Thực hiện giao ước hợp tác giữa Trường CĐSP Lào Cai với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố, giai đoạn 2015 - 2020;
Để "Tài liệu bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học các huyện vùng cao Lào Cai". Thuộc đề tài NCKH cấp Tỉnh: "Khảo sát, đánh giá và xây dựng tài liệu bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời phù hợp với thực tiễn giáo dục vùng cao tại tỉnh Lào Cai,
Ngày 20/9/2018, Trường CĐSP Lào Cai tổ chức Hội nghị nghiệm thu "Tài liệu bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu vùng cao Lào Cai".
Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương và các đồng chí là chuyên viên phụ trách giáo dục Tiểu học tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Lào Cai cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường CĐSP Lào Cai.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, phó Hiệu trưởng trường CĐSP Lào Cai, Chủ tịch Hội đồng, điều hành Hội nghị 

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Hoàng Văn Dương và TS. Vũ Thị Bình đại diện cho nhóm biên soạn tài liệu đã báo cáo tổng quát về nội dung, hình thức tài liệu. Hội đồng đã nghe 12 ý kiến phát biểu góp ý cho Tài liệu bồi dưỡng của các thành viên trong Hội đồng.
Sau khi, lắng nghe các ý kiến trao đổi thảo luận, giải trình, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận những vấn đề cơ bản sau đây:
(1) Chất lượng đội ngũ nhà giáo là nhân tố quan trọng, có tính quyết định tới việc nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh khoa học công nghệ thế giới phát triển như vũ bão đã đặt ra những yêu cầu mới cho phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Việc xây dựng "Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai" là cần thiết nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các trường tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai.
(2) Nội dung của tài liệu đã đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống và tính thực tiễn, Các nội dung của tài liệu được lựa chọn xuất phát từ kết quả khảo sát sơ bộ năng lực chuyên môn của GV tiểu học các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai. Cấu trúc của tài liệu khá mạch lạc, ngoài 4 chương cơ bản còn phần mở đầu, tài liệu tham khảo, chữ viết tắt.
(3) Bên cạnh những ưu điểm trên, tài liệu cần bổ sung chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng trên những phương diện cơ bản sau đây:
- Tài liệu cần nghiên cứu bổ sung thêm một số nội dung có liên quan đến nội dung Giáo dục Tiểu học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới.
- Giảm bớt tính chất lý thuyết hàn lâm, tăng các nội dung thực hành luyện tập, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp, gắn với thực tiễn giáo dục hiện nay tại các địa phương vùng cao tỉnh Lào Cai.
- Nghiên cứu thay đổi cấu trúc nội dung các phần trong tài liệu sao cho mạch lạc, dễ sử dụng hơn.
- Chỉnh sửa các lỗi chính tả, diễn đạt trong tài liệu
(4) Hội đồng nghiệm thu: "Tài liệu bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học các huyện vùng cao Lào Cai"
100% các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu nhất trí với ý kiến kết luận của chủ tịch Hội đồng./.

Một số hình ảnh thảo luận, góp ý của đại diện các phòng Giáo dục tại Hội nghị:

Bài: Đặng Thị Oanh
Ảnh: Nguyễn Thị Kim Hoa