Thứ Năm, 18/01/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Bản tin NCKH

NGHIEN CUU KHOA HOC

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường CĐSP Lào Cai

Đào tạo hệ vừa làm vừa học là một hoạt động được trường CĐSP Lào Cai tiến hành song song với đào tạo hệ chính quy, thể hiện sự đa dạng các loại hình đào tạo nguồn nhân lực. Hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học của nhà trường đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ công chức, viên chức, tạo cơ hội học tập cho nhiều người không có điều kiện học tập ở hệ chính quy. Tuy nhiên chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học bên cạnh những ưu điểm còn có những bất cập, hạn chế nhất định. Nhận diện thực trạng, tìm ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học là một công việc hết sức cần thiết.


NGHIEN CUU KHOA HOC

Bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ môn Tiếng Việt cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới

Tiếng Việt là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình Tiểu học, chiếm thời lượng lớn. Đây là môn học cơ sở cho việc tiếp thu tri thức của học sinh. Vì vậy, giáo viên cần đảm bảo các năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt việc giảng dạy môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học. Với yêu cầu đó, bài viết tập trung vào một số giải pháp bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ môn Tiếng Việt cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới.Dạy học học phần thực hành giải toán theo đinh hướng định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”
Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học môn Hóa học ở trường THCS
Tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, năm học 2016-2017
Sử dụng sơ đồ câm trong giảng dạy bài “Các mẫu nguyên tử” môn Vật lý lượng tử

Quy chế, Kế hoạch

NGHIEN CUU KHOA HOC

Điều lệ Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật HSSV trường CĐSP Lào Cai lần thứ nhất", năm học 2016-2017

Click để tải chi tiết Điều lệ Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai lần thứ nhất", năm học 2016-2017


NGHIEN CUU KHOA HOC

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2015 – 2016

        Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016; căn cứ vào khung kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 của Trường CĐSP Lào Cai, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động KH&CN năm học 2015 - 2016Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2014-2015
Kế hoạch tổ chức các hoạt động NCKH năm học 2012 – 2013
Quy định quản lý hoạt động khoa học của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai