Thứ Ba, 07/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Bản tin NCKH

NGHIEN CUU KHOA HOC

Trường CĐSP Lào Cai bảo vệ thành công xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Ngày 15/12/2018, Trường CĐSP Lào Cai bảo vệ thành công xuất sắc đề tài NCKH cấp tỉnh, 100% các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá xếp loại đề tài đạt loại: Xuất sắc. Click để xem chi tiết nội dung


NGHIEN CUU KHOA HOC

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai kết hợp với Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai kết hợp với Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Đổi mới đào tạo giáo viên tại các cơ sở giáo dục miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới"MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN CỦA SINH VIÊN
ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG TRONG NHÀ TRƯỜNG CĐSP LÀO CAI
02 cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TẠI KHOA TỰ NHIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI
ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

Quy chế, Kế hoạch

NGHIEN CUU KHOA HOC

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LÀO CAI

Năm 2017 đã khép lại với nhiều kết quả và thành tựu nổi bật ghi dấu sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai, đánh dấu sự thành công trong các hoạt động đổi mới giáo dục đào tạo hướng tới hội nhập quốc tế: Đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo góp phần nâng cao hiệu quả trong việc điều hành các hoạt động. Công tác tuyển sinh có nhiều đổi mới đa dạng hóa các biện pháp tuyển sinh; chất lượng đào tạo và bồi dưỡng được nâng cao; công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy ngày càng được quan tâm, chú trọng.


NGHIEN CUU KHOA HOC

Điều lệ Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật HSSV trường CĐSP Lào Cai lần thứ nhất", năm học 2016-2017

Click để tải chi tiết Điều lệ Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai lần thứ nhất", năm học 2016-2017Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2015 – 2016
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2014-2015
Kế hoạch tổ chức các hoạt động NCKH năm học 2012 – 2013
Quy định quản lý hoạt động khoa học của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Đề tài NCKH

NGHIEN CUU KHOA HOC

Nghiệm thu “Tài liệu bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai”

Thực hiện Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 cho Trường CĐSP Lào Cai; Thực hiện giao ước hợp tác giữa Trường CĐSP Lào Cai với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố, giai đoạn 2015 - 2020;


NGHIEN CUU KHOA HOC

Danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ Giảng viên trường CĐSP Lào Cai

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của Cán bộ Giảng viên trường CĐSP Lào CaiDanh mục các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ- giảng viên trường CĐSP Lào Cai, năm 2014-2015
Danh mục đề tài NCKH năm học 2013-2014
Danh mục đề tài NCKH năm học 2012-2013
Danh mục đề tài NCKH năm học 2011 - 2012