Chủ Nhật, 24/09/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Bản tin NCKH

NGHIEN CUU KHOA HOC

Dạy học học phần thực hành giải toán theo đinh hướng định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Trong những năm gần đây, dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học đã và đang được thực hiện trong các ngành đào tạo. Việc đổi mới này được thực hiện theo một quy trình khép kín từ việc khảo sát thực tế, đến việc xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết, đổi mới phương pháp day học và kiểm tra đánh giá. Các học phần trong khung chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở của Chuẩn đầu ra ngành đào tạo và xác định rõ các năng lực cốt lõi của học phần từ đó giảng viên tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá đáp ứng mục tiêu năng lực của học phần.


NGHIEN CUU KHOA HOC

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học môn Hóa học ở trường THCS
Tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, năm học 2016-2017
Sử dụng sơ đồ câm trong giảng dạy bài “Các mẫu nguyên tử” môn Vật lý lượng tử
Dạy học bài “Rượu Etylic” trong chương trình hóa học lớp 9
Sử dụng trò chơi vật lí trong dạy học vật lí ở trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Quy chế, Kế hoạch

NGHIEN CUU KHOA HOC

Điều lệ Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật HSSV trường CĐSP Lào Cai lần thứ nhất", năm học 2016-2017

Click để tải chi tiết Điều lệ Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai lần thứ nhất", năm học 2016-2017


NGHIEN CUU KHOA HOC

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2015 – 2016

        Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016; căn cứ vào khung kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 của Trường CĐSP Lào Cai, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động KH&CN năm học 2015 - 2016Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2014-2015
Kế hoạch tổ chức các hoạt động NCKH năm học 2012 – 2013
Quy định quản lý hoạt động khoa học của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai