Chủ Nhật, 08/12/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quyết định công nhận trúng tuyển CĐSP liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2017

Gửi vào: 17:46 18/05/2017

Thông báo Quyết định số 220/QĐ-CĐSP ngày 18/5/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Lào Cai về việc  công nhận trúng tuyển CĐSP liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học  hình thức VLVH năm 2017.

Click để xem chi tiết nội dung Quyết định:

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN CĐSP LIÊN THÔNG
Khóa thi ngày 15/4/2017

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
Ngành Giáo dục Tiểu học

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
Ngành Giáo dục Mầm non