Chủ Nhật, 05/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch tổ chức ôn, thi tuyển sinh Cao đẳng liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học - Năm 2016

Gửi vào: 14:01 01/04/2016

 

Tệp đính kèm:  Kế hoạch ôn thi TS VLVH 

Thực hiện Quyết định số 352 /QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phân bổ chi tiết và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm 2016; Công văn số 306/SGD&ĐT-GDCN&GDTX ngày 15/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp cao đẳng liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học năm 2016, Trường CĐSP Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức ôn, thi tuyển sinh đối tượng trên như sau:

I. TỔ CHỨC ÔN, THI TUYỂN SINH

                1. Quy mô, đối tượng tuyển sinh:

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Chỉ tiêu giao

Đăng ký dự thi

Số phòng thi (dự kiến)

Giáo dục Mầm non

CBQL, GV  đang công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có bằng tốt nghiệp TCCN phù hợp với ngành dự thi

150

180

6

Giáo dục Tiểu học

100

120

4

Cộng

 

250

300

10

2. Môn thi, nội dung, số lớp ôn thi tuyển sinh:

Ngành đào tạo

Môn thi

Nội dung thi

Số lớp ôn thi

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Giáo dục Mầm non

Giáo dục học đại cương

 

Tiếng Việt và PP phát triển ngôn ngữ

Phương pháp khám phá khoa học về Môi trường xung quanh

Trong chương trình TCSP Mầm non hiện hành

3

 

Giáo dục Tiểu học

Tâm lý học

Toán cơ bản

Phương pháp dạy học Tiếng Việt

Trong chương trình TCSP Tiểu học hiện hành

2

 

3. Thời gian ôn thi: 03 ngày, từ ngày 08/4 đến 10/4/2016, cụ thể:

+ 14h30 ngày 07/4/2016 thí sinh tập trung tại địa điểm ôn tập để ổn định tổ chức lớp học.

+ Từ 08/4 – 10/4/2016: tổ chức ôn tập.

4. Địa điểm ôn thi: Giảng đường trường CĐSP Lào Cai (Phòng học bố trí sau).

5. Giáo viên hướng dẫn ôn thi:

Khoa TH - MN, khoa Tự nhiên, khoa Xã hội, tổ BMC, cụ thể:

STT

Môn

Số lượng GV

Đơn vị phân công GV giảng dạy và xây dựng chương trình chi tiết ôn tập

1

Giáo dục học đại cương

3

Tổ Bộ môn chung

2

TV-PP phát triển ngôn ngữ

3

Khoa TH- MN

3

PP khám phá khoa học về MTXQ

3

4

Tâm lý học

2

Tổ Bộ môn chung

5

Toán cơ bản

2

Khoa Tự nhiên

6

PP dạy học tiếng Việt

2

Khoa Xã hội

- Số tiết hướng dẫn ôn tập: 10 tiết/ môn/ lớp.

6. Thi tuyển sinh:

6.1. Lịch thi

- Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi: 180 phút.

                - Lịch thi:

+ Ngày 22/4/2016:

 8h 00: Khai mạc kỳ thi, phổ biến quy chế thi tại nhà đa năng.

13h 30: Thi môn 1.

+ Ngày 23/4/2016

7h 00: Thi môn 2.

13h 30: Thi môn 3.

6.2. Thời gian tiến hành các công việc:

- Ngày 5/4/2016: Nhận hồ sơ của các đơn vị đăng ký dự thi tại phòng GDCN&GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 06/4 - 07/4/ 2016: Kiểm tra hồ sơ thí sinh và phân phối phòng thi.

- Ngày 07/4/2016: Từ 15h00, ổn định tổ chức các lớp ôn thi.

- Ngày 08/4 -10/4/2016: Tổ chức ôn thi tuyển sinh.

- Ngày 11/4/2016: Họp Ban Đề thi

- Ngày 11/4 - 15/4/ 2016: Ra đề thi .

- Ngày 14/4/2016: Ban thư ký chuẩn bị cho kỳ thi.

- Ngày 22/4 - 23/4/ 2016: Tổ chức thi tuyển sinh.

- Ngày 25/4/2016: Làm phách.

- Ngày 02/5 - 06/5/2016: Chấm thi.

- Ngày 12/5/ 2016: Xét duyệt kết quả thi tuyển sinh.

- Ngày 13/5 - 17/5/2016: Hoàn thành giấy gọi gửi cho thí sinh.

- Ngày 30/5/2016: Nhập học

6.3. Hội đồng tuyển sinh và các Ban tuyển sinh: (Theo Quyết định và danh sách riêng).