Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Tuyển sinh lớp TCSP Mầm non đào tạo theo hình thức VLVH năm 2015.

Gửi vào: 14:07 23/07/2015
                                    

UBND TỈNH LÀO CAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:    10   /CĐSP-ĐTNCKH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày  22  tháng  7  năm 2015

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp TCSP Mầm non đào tạo theo hình thức VLVH năm 2015.

        Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;  Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phân bổ chi tiết và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm 2015;

         Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tuyển sinh lớp Trung cấp sư phạm Mầm non đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học (VLVH)  năm 2015, như  sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo: 100 học sinh

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

3. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

5. Tiêu chí xét tuyển: Căn cứ điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp THPT (hoặc tương đương) và điểm ưu tiên (nếu có), xét từ cao xuống thấp, lấy đủ chỉ tiêu.

6. Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), hoặc chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2015.

- 01 bản sao công chứng học bạ THPT hoặc tương đương.

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

- 01 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ, tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau).

- 01 phong bì đã dán tem bưu điện, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

7. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức nhận hồ sơ và xét tuyển:

            - Đợt 1: Nhận hồ sơ từ 22/7 đến 30/8/2015; xét tuyển 05/9/2015.   

           - Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 1/9 đến 16/11/2015; xét tuyển tháng 11,12/2015.

9. Địa điểm đặt lớp và thời gian đào tạo: Tại trường CĐSP Lào Cai, thời gian học 2,5 năm, dự kiến học thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần; người học phải đóng học phí theo quy định của nhà nước.

Lưu ý: Tất cả thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường CĐSP Lào Cai hoặc qua đường bưu điện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh, trường CĐSP Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 0203. 844.881 hoặc xem thông tin trên website http://cdsplaocai.edu.vn/.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐT-NCKH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Vũ Thị Bình