Chủ Nhật, 05/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch tổ chức ôn thi tuyển sinh CĐ liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học - Năm 2015

Gửi vào: 10:55 30/03/2015

Click để tải chi tiết Kế hoạch

Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phân bổ chi tiết và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm 2015; Công văn số 493/SGD&ĐT-GDCN&GDTX ngày 26/3/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp CĐ liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học năm 2015, nhà trường lập kế hoạch tổ chức ôn, thi tuyển sinh đối tượng trên như sau:

I. TỔ CHỨC ÔN, THI TUYỂN SINH

                1. Quy mô tuyển sinh:

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu giao

Đăng ký dự thi

Số phòng thi (dự kiến)

Giáo dục Mầm non

240

270

9

Giáo dục Tiểu học

60

70

2

Cộng

300

340

11

2. Ôn thi tuyển sinh:

2.1. Đối tượng, môn thi tuyển sinh

2.1.1. Ngành Giáo dục Mầm non

- Đối tượng 1: CBQL, GV đang công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm trên 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển sinh.

Môn thi: Môn 1. Giáo dục học đại cương; Môn 2. Tiếng Việt và PP phát triển ngôn ngữ; Môn 3. Phương pháp khám phá khoa học về Môi trường xung quanh.

(Nội dung thi trong chương trình TCSP Mầm non hiện hành)

- Đối tượng 2: CBQL, giáo viên đang công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tốt nghiệp trung cấp sư phạm chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển sinh

Môn thi: Môn 1. Ngữ văn; Môn 2. Toán; Môn 3. Năng khiếu (đọc, kể diễn cảm và hát).

(Nội dung thi trong chương trình THPT hiện hành)

2.1.2. Ngành Giáo dục Tiểu học

- Đối tượng 1: CBQL, GV đang công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm trên 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển sinh.

Môn thi: Môn 1. Tâm lý học đại cương; Môn 2. Toán cơ bản; Môn 3. Phương pháp dạy học Tiếng Việt.

(Nội dung thi trong chương trình TCSP Tiểu học hiện hành)

- Đối tượng 2: CBQL, giáo viên đang công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tốt nghiệp trung cấp sư phạm chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển sinh.

Môn thi: Môn 1. Ngữ Văn; Môn 2. Lịch sử; Môn 3. Địa lý.

(Nội dung thi trong Chương trình THPT hiện hành)

2.2. Số lượng, thời gian, địa điểm lớp ôn thi:

- Số lượng lớp ôn thi: (dự kiến)

STT

Ngành

Đối tượng

Số lớp

1

Giáo dục Mầm non

Đối tượng 1 (Tốt nghiệp TCSP>36 tháng)

3

Đối tượng 2 (Tốt nghiệp TCSP<36 tháng)

1

2

Giáo dục Tiểu học

Đối tượng 1 (Tốt nghiệp TCSP>36 tháng)

1

Đối tượng 2 (Tốt nghiệp TCSP<36 tháng)

1

- Thời gian ôn thi: Từ ngày 10/4 đến 12/4/2015 (14h30 ngày 9/4/2015 thí sinh tập trung tại địa điểm ôn tập để tổ chức lớp học)

- Địa điểm ôn thi: Giảng đường trường CĐSP Lào Cai (Phòng học bố trí sau).

2.3. Giáo viên hướng dẫn ôn tập: Khoa TH - MN, khoa Tự nhiên, khoa Xã hội, tổ BMC, cụ thể như sau:

STT

Môn

Số lượng GV

Đơn vị phân công GV giảng dạy

1

Giáo dục học đại cương

3

Tổ Bộ môn chung

2

TV-PP phát triển ngôn ngữ

3

Khoa TH- MN

3

PP khám phá khoa học về MTXQ

3

4

Ngữ văn

1

Khoa Xã hội

5

Toán

1

Khoa Tự nhiên

6

Năng khiếu đọc - kể diễn cảm

1

Khoa Xã hội

7

Năng khiếu hát

1

Khoa TH - MN

8

Tâm lý học đại cương

1

Tổ Bộ môn chung

9

Toán cơ bản

1

Khoa Tự nhiên

10

PP dạy học tiếng Việt

1

Khoa Xã hội

11

Lịch sử

1

12

Địa lý

1

Khoa Tự nhiên

- Số tiết hướng dẫn ôn tập: 10 tiết/ môn/ lớp.

3. Thi tuyển sinh:

3.1. Lịch thi

- Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi: 180 phút.

                - Lịch thi:

Ngày 18/4/2015:

 8h 00: Khai mạc kỳ thi, phổ biến quy chế thi tại nhà đa năng.

13h 30: Thi môn 1.

Ngày 19/4/2015

7h 00: Thi môn 2.

13h 30: Thi môn 3.

3.2. Thời gian tiến hành các công việc:

- Ngày 8/4/2015: Nhận hồ sơ của các đơn vị đăng ký dự thi tại phòng GDCN&GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 8 - 9/4/ 2015: Kiểm tra hồ sơ thí sinh và phân phối phòng thi.

- Ngày 9/4/2015: Từ 15h00, ổn định tổ chức các lớp ôn thi.

- Ngày 10 -12/4/2015: Tổ chức ôn thi tuyển sinh.

- Ngày 13 - 17/4/2015: Ban thư ký chuẩn bị cho kỳ thi.

- Ngày 13 - 17/4/ 2015: Ra đề thi .

- Ngày 18 - 19/4/ 2015: Tổ chức thi tuyển sinh.

- Ngày 20- 21/4/2015: Làm phách.

- Ngày 22 - 28/4/2015: Chấm thi.

- Ngày 6/5/ 2015: Xét duyệt kết quả thi tuyển sinh.

- Ngày 12 - 15/5/2015: Hoàn thành giấy gọi gửi cho thí sinh.

- Ngày 01/6/2015: Nhập học