Thứ Tư, 08/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Danh sach trung tuyen Cao dang Lien thong hinh thuc Vua lam vua hoc nam 2018

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng Liên thông hình thức Vừa làm vừa học năm 2018

Quyết định trúng tuyển Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, hình thức VLVH năm 2018


Ket qua thi tuyen sinh CDSP lien thong - Hinh thuc VLVH nganh Giao duc Tieu hoc, Giao duc Mam non

Kết quả thi tuyển sinh CĐSP liên thông - Hình thức VLVH ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo Kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm liên thông - Hình thức Vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, khóa thi ngày 5-6/5/2018


Quyet dinh cong nhan trung tuyen CDSP lien thong nganh Giao duc Mam non, Giao duc Tieu hoc hinh thuc VLVH nam 2017

Quyết định công nhận trúng tuyển CĐSP liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2017

Thông báo Quyết định số 220/QĐ-CĐSP ngày 18/5/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Lào Cai về việc  công nhận trúng tuyển CĐSP liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học  hình thức VLVH năm 2017


Ket qua thi tuyen sinh CDSP lien thong - Hinh thuc VLVH nganh Giao duc Tieu hoc, Giao duc Mam non

Kết quả thi tuyển sinh CĐSP liên thông - Hình thức VLVH ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo Kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm liên thông - Hình thức Vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, khóa thi ngày 15/4/2017. Click để xem chi tiết


Quyet dinh cong nhan trung tuyen cao dang lien thong nganh Giao duc Mam non, Giao duc Tieu hoc, hinh thuc VLVH nam 2016

Quyết định công nhận trúng tuyển cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, hình thức VLVH năm 2016

Quyết định Công nhận 260 thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của trường CĐSP Lào Cai


Ke hoach to chuc on, thi tuyen sinh Cao dang lien thong hinh thuc VLVH nganh Giao duc Mam non, Giao duc Tieu hoc - Nam 2016

Kế hoạch tổ chức ôn, thi tuyển sinh Cao đẳng liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học - Năm 2016

Trường CĐSP Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức ôn, thi tuyển sinh Cao đẳng liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học - Năm 2016. Click để xem chi tiết nội dung


Tuyen sinh lop TCSP Mam non dao tao theo hinh thuc VLVH nam 2015.

Tuyển sinh lớp TCSP Mầm non đào tạo theo hình thức VLVH năm 2015.

       Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tuyển sinh lớp Trung cấp sư phạm Mầm non đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2015


Truong Cao dang Su pham Lao Cai thong bao danh sach trung tuyen Cao dang lien thong nganh Giao duc Mam non, Giao duc Tieu hoc dao tao theo hinh thuc vua lam vua hoc nam 2015.

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo danh sách trúng tuyển Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học năm 2015.

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo danh sách trúng tuyển Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học năm 2015.


Ke hoach to chuc on thi tuyen sinh CD lien thong hinh thuc VLVH nganh Giao duc Mam non, Giao duc Tieu hoc - Nam 2015

Kế hoạch tổ chức ôn thi tuyển sinh CĐ liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học - Năm 2015

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo kế hoạch tổ chức ôn thi tuyển sinh CĐ liên thông hình thức VLVH ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học - Năm 2015


Danh sach trung tuyen Trung cap Mam non he Vua lam vua hoc nam 2014 (Dot 2)

Danh sách trúng tuyển Trung cấp Mầm non hệ Vừa làm vừa học năm 2014 (Đợt 2)

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo danh sách trúng tuyển Trung cấp Mầm non hệ Vừa làm vừa học năm 2014 đợt 2