Thứ Bảy, 15/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Sáng tác về trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai”

Gửi vào: 15:23 08/02/2012
UBND TỈNH LÀO CAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 06 /KH- CĐSP


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Lào Cai, ngày 12 tháng 01 năm 2012


 KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi " Sáng tác về trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai"

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.     Mục đích:

Cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, thông qua các hoạt động sáng tác nhằm tuyên truyền đến cán bộ giảng viên, nhân viên, các thế hệ HSSV, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về quá trình thành lập và phát triển của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, những đóng góp quan trọng của nhà trường đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nhà.

Thông qua cuộc thi, củng cố và nâng cao hơn nữa  lòng yêu nghề, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV, đoàn kết quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

Nhằm phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới trong lĩnh vực sáng tác, từng bước nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong nhà trường.

2.     Yêu cầu:

Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và các thế hệ HSSV tham gia. Các sản phẩm dự thi cần đảm bảo yêu cầu về thể loại, chủ đề, chất lượng.... Việc chấm, trao giải phải chính xác, khách quan nhằm ghi nhận, khuyến khích kịp thời đối với những tác phẩm có chất lượng.

II. NỘI DUNG:

1.Thời gian:

- Từ tháng 2 đến tháng 5/2012: CB,GV, HSSV viết bài, sáng tác.

- Từ tháng 6 đến tháng 9/2012: Tổng hợp kết quả sáng tác, bài viết. Tổ chức chấm thi.

- 15/10/2012: Tổng kết, trao giải cuộc thi.

2. Chủ đề cuộc thi:

- Các tác phẩm, bài viết về quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường qua các thời kỳ, các sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển.

- Những thành tựu nổi bật của nhà trường trong công tác đào tạo bồi dưỡng, những đóng góp của các thế hệ giáo viên do nhà trường đào tạo đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

- Những việc làm tiêu biểu trong các hoạt động: quản lí, giáo dục, dạy và học của các tập thể, CBGV, HSSV từ khi thành lập trường đến nay; các hoạt động thi đua, những tấm gương người tốt - việc tốt, đặc biệt là những điển hình trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ca ngợi tình cảm thầy trò, các hoạt động nổi bật của các tổ chức, đoàn thể..

- Chiều hướng phát triển của nhà trường trong những năm tới

3. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV đã và đang công tác, học tập tại trường.

4. Thể loại:

Xã luận, nghiên cứu trao đổi, truyện ngắn, hồi ký, bút ký, thơ; nhạc, tranh ảnh,...(Sáng tác hoặc sưu tầm)

5. Yêu cầu đối với tác phẩm:

-Tác phẩm dự thi phải đảm bảo chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào, bản quyền, trong thời gian dự thi không tham gia dự thi ở các cuộc thi khác, không đăng tải trên các phương tiện thông tin.

- Các tác phẩm thể hiện bằng tiếng Việt, chép tay hoặc đánh máy vi tính  phông chữ Times NewRoman, cỡ chữ 13 hoặc 14. Mỗi tác phẩm tối đa không quá 6 trang A4.

- Đối với tác phẩm sưu tầm đảm bảo nguyên hiện trạng như bản gốc.

- Đối với mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên: Tham gia ít nhất 01 tác phẩm.

- Đối với HSSV: Khoa TH-MN: 200 tác phẩm. Các khoa còn lại: 100 tác phẩm.

6. Thời gian và cách thức gửi bài:

-  Từ 1/5 đến 30/5/2012: Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi của HSSV.

- Từ 1/6 đến 20/6/2012:  Nhận tác phẩm dự thi  của CB,GV, NV.

- Tác phẩm dự thi cho vào phong bì khổ A4, dán kín, ghi rõ " Tác phẩm dự thi sáng tác về trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai"; tên,  địa chỉ tác giả. Gửi trực tiếp cho bà Lê Thị Hạnh, phòng Đào tạo & NCKH.

7. Cơ cấu giải thưởng:

- 03 giải nhất mỗi giải 500.000đ kèm theo giấy chứng nhận.

- 03 giải nhì mỗi giải 300.000đ kèm theo giấy chứng nhận.

- 03 giải ba mỗi giải 200.000đ kèm theo giấy chứng nhận.

- 10 giải khuyến khích mỗi giải 100.000 giấy chứng nhận.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Tiểu ban Tuyên truyền - Thi đua khen thưởng:

           Chủ trì xây dựng kế hoạch cuộc thi, thành lập Ban giám khảo, đôn đốc quá trình triển khi thực hiện, tổng hợp kết quả cuộc thi.

2. Các phòng, khoa, tổ:

          Tuyên truyền về cuộc thi, triển khai kế hoạch cuộc thi đến CB, GV, HSSV  đơn vị mình, đôn đốc CB, GV, HSSV tham gia sáng tác đảm bảo số lượng, chất lượng và thể loại theo yêu cầu.

4.3. Công Đoàn và Đoàn thanh niên:

            Tham gia viết bài theo quy định đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể CBGV, đoàn viên, thanh niên trong trường nhằm tạo được phong trào thi đua sôi nổi và tích cực hưởng ứng tham gia viết bài.

4.4. Tổ Tài vụ:

            Chuẩn bị kinh phí cho giải thưởng và công tác tổ chức thi sáng tác.

 Trên đây là kế hoạch cuộc thi " Sáng tác về trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai" hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường, đề nghị các đơn vị nghiêm tục triển khai thực hiện, trong tổ chức thực hiện có vướng mắc liên hệ với bà Lê Thị Bích Thục, phòng TC-HC để phối hợp giải quyết. Số ĐT: 0203822842, địa chỉ email phongtccb.c08@moet.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các phòng,khoa, tổ;

- Các tổ chức, đoàn thể;

- Cựu CB,GV,NV,HSSV nhà trường;

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Anh Ninh