Thứ Bảy, 15/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch công tác Tuyên truyền – Thi đua khen thưởng hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường

Gửi vào: 14:54 07/01/2012

Thực hiện kế hoạch số 108/KH-CĐSP ngày 10 tháng 12 năm 2011 của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trường, Tiểu ban Tuyên truyền -Thi đua khen thưởng xây dựng Kế hoạch công tác Tuyên truyền - Thi đua khen thưởng hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1 Mục đích:


- Tuyên truyền đến CBGV, nhân viên, HSSV và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về quá trình thành lập và phát triển của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp Giáo dục của tỉnh nhà.

- Giáo dục truyền thống nhà trường cho các thế hệ CB, GV, nhân viên và HSSV; củng cố lòng tự hào về nhà trường, xây dựng khối đoàn kết, quyết tâm đổi mới xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể CB, GV, nhân viên và HSSV. Phát huy sáng kiến, tiếp tục đổi mới hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm cho phong trào thi đua thực sự là nguồn động lực thúc đẩy cán bộ, GV, HSSV phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm học  2011 – 2012 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

1.2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai sâu rộng, nội dung đảm bảo chính xác có tính giáo dục, thuyết phục cao, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, tránh hình thức, lãng phí.

- Thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của nhà trường.