Thứ Ba, 28/02/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Một số trao đổi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giờ lí thuyết theo học chế Tín chỉ

Gửi vào: 10:31 21/02/2012
Trong xu thế hội nhập, phát triển của giáo dục đại học, năm học 2011 - 2012 trường CĐSP Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, độc lập và sáng tạo của người học.

Học kỳ I năm học 2010 - 2011, thực hiện chủ trương đào tạo chung của Nhà trường tôi đã bước đầu thực hiện việc giảng dạy học phần Văn học cho sinh viên hệ CĐSP Tiểu học theo học chế tín chỉ. Qua quá trình giảng dạy, tôi xin được trao đổi một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy giờ lí thuyết như sau:

Việc chuyển từ đào tạo theo học phần - niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ có rất nhiều thay đổi. Chẳng hạn, số giờ dạy lý thuyết và thảo luận trên lớp theo học chế tín chỉ giảm khá nhiều so với đào tạo theo học phần - niên chế. Làm thế nào để truyền tải đầy đủ nội dung kiến thức của môn học đến với người học? Làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo? Để làm được vấn đề này ngoài việc học của sinh viên, thì việc dạy của giảng viên là hết sức quan trọng. Nói cách khác, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề phải quan tâm hàng đầu.Vậy cần phải đối mới việc dạy học nói chung và giờ lí thuyết nói riêng như thế nào?

Trước hết đối với giảng viên, cần phải xây dựng lại kết cấu nội dung bài giảng môn học một cách lô gic theo từng nội dung, từng vấn đề. Bản thân giáo viên cần phải xác định rõ những nội dung cần thiết để nhấn mạnh trong quá trình giảng và hướng dẫn sinh viên tự học. Nên tự định hướng và đặt thành yêu cầu một cách cụ thể: Nội dung giáo viên giảng sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong vấn đề giảng dạy?; Nội dung hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu là những vấn đề gì, có liên quan đến nội dung giảng trên lớp ra sao? Với nội dung này không nhất thiết cứ phải sau mỗi tiết học, buổi học giảng viên mới yêu cầu và định hướng để sinh viên về nhà nghiên cứu mà có thể lồng ghép, giao việc ngay trong quá trình giảng trên lớp; Nội dung sinh viên thảo luận trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên chiếm bao nhiêu phần trăm trong vấn đề giảng dạy?

Có xác định rõ được như vậy thì giờ dạy tín chỉ mới thực sự hiệu quả.

Để đạt được hiệu quả, điều quan trọng nhất trong giảng dạy theo học chế tín chỉ là người giảng viên phải chỉ ra được con đường mà sinh viên phải đi, cách đi trên con đường đó, còn sinh viên phải tự đi bằng chính đôi chân của mình trong suốt quá trình học tập từng học phần. Muốn làm được điều này, ngay từ khi định hướng cho sinh viên đăng kí học phần, giảng viên phải công khai hóa đề cương chi tiết của học phần, ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, giảng viên tiếp tục định hướng, gợi mở từng vấn đề, giới thiệu tài liệu tham khảo liên quan đến các vấn đề đó để sinh viên nghiên cứu. Khi giảng dạy trên lớp cần xác định và tập trung vào các nội dung cốt lõi của từng vấn đề. Điều này, sẽ giúp sinh viên tự định hướng được vấn đề cần phải phát triển từ những điều đã biết. Sau đó sinh viên tự biết tìm đến cái đích mà họ phải đi tới. Để giúp sinh viên có thể thực hiện được điều đó, giảng viên cần đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đề cương chi tiết học phần theo từng nội dung, vấn đề có giới thiệu một cách cụ thể các tài liệu liên quan để sinh viên thuận lợi, chủ động trong việc chuẩn bị trước nội dung sẽ học trên lớp và nội dung tự học, tự nghiên cứu.

Trong quá trình giảng dạy, tùy theo nội dung của từng vấn đề, GV phải biết kết hợp giữa việc giảng những nội dung cơ bản với việc nêu các câu hỏi có tính hệ thống để sinh viên hợp tác giải quyết. Việc đặt ra những câu hỏi như vậy cũng sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổng hợp kiến thức để phân tích, luận giải, đồng thời, phát huy tính tích cực, khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên.

Trong dạy học tín chỉ, vấn đề bố trí thời gian phù hợp cho một tiết giảng cũng hết sức quan trọng. Hầu hết các giờ tín chỉ đều được phòng Đào tạo sắp xếp thời gian giảng liên tục 2, 3 tiết trong một buổi là tương đối hợp lý, quá trình giảng dạy học phần Văn học, tôi nhận thấy với thời lượng đó, sinh viên và giảng viên có đủ thời gian liên tục, cần thiết để nghe, giảng và trao đổi thông suốt các vấn đề trong từng nội dung của học phần. Song có được kết quả như mong muốn, đòi hỏi giảng viên phải đầu tư nhiều công sức vào việc soạn bài, chuẩn bị nội dung trước khi tiến hành giải quyết các vấn đề.

Giờ giảng lí thuyết của chuyên ngành văn là giờ học mang tính đặc thù, đòi hỏi sự đa dạng hóa các phương pháp dạy học trong cùng một giờ dạy. Để phát huy tính chủ động, độc lập và sáng tạo của người học, cần căn cứ vào nội dung chương trình để có thao tác kết hợp giữa việc giảng dạy lý thuyết với việc cho sinh viên trao đổi thảo luận để nắm chắc vấn đề. Các nội dung của học phần có sự liên kết logic với nhau rất chặt chẽ, sinh viên sẽ không thể nắm được những nội dung sau, nếu như không nắm chắc những nội dung trước đó. Việc kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết với thảo luận, sinh viên sẽ nắm ngay được từng vấn đề của học phần và việc tiếp thu những vấn đề sau của học phần cũng rất dễ dàng. Trong quá trình sinh viên thảo luận, những vấn đề khó, giáo viên cần có sự gợi ý, định hướng để sinh viên giải quyết đúng và trúng vấn đề. Khi trao đổi tôi luôn tôn trọng các ý kiến của sinh viên, khuyến khích để sinh viên tự tin khi phát biểu ý kiến của mình. Kết thúc mỗi vấn đề thảo luận, giảng viên cần khái quát một cách ngắn gọn lại nội dung vấn đề vừa thảo luận, đánh giá những ý kiến đúng, sai và giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên xung quanh những vấn đề đó. Các câu hỏi thảo luận phù hợp với đối tượng, điều kiện sinh viên của từng lớp, tất nhiên là không vượt ra ngoài chương trình môn học...

Trải qua 1 năm, bước đầu thực hiện giảng dạy bộ môn theo học chế tín chỉ, tôi có một vài đánh giá như sau:

- Đa số sinh viên đều có ý thức chuẩn bị bài, chuẩn bị các nội dung mà giảng viên yêu cầu trước khi đến lớp. Tuy nhiên, do việc giảng dạy học phần Văn học được bố trí ngay ở học kì I năm học thứ nhất, sinh viên chưa quen với môi trường học tập ở chuyên nghiệp, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lối học tập thụ động của bậc phổ thông, việc chuẩn bị bài, chuẩn bị các nội dung giảng viên yêu cầu nhiều khi mang tính đối phó, chiếu lệ.

- Sinh viên tích cực thảo luận theo nhóm, tích cực giải quyết các vấn đề thảo luận liên quan đến nội dung học phần. Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên thờ ơ với hoạt động này.

- Thời gian lên lớp của giáo viên còn hạn chế nên việc kiểm tra, đánh giá hoạt động, mức độ chuẩn bị bài của từng cá nhân, nhóm nhiều khi rất khó kiểm soát.

- Số lượng sinh viên trong 1 lớp quá đông dẫn tới hạn chế trong hoạt động thảo luận nhóm, giảng viên không bao quát được hết mức độ tham gia, khả năng lĩnh hội kiến thức của từng cá nhân trong lớp. Vấn đề tương tác giữa giảng viên, sinh viên...

- Việc trang bị các phương tiện dạy học hiện đại chưa đáp ứng với yêu cầu dạy học tín chỉ. Khả năng ứng dụng máy chiếu trong giảng dạy đôi lúc còn bị trục trặc cũng làm ảnh hưởng và hạn chế tới hoạt động giảng dạy.

Để thực hiện tốt việc giảng dạy theo học chế tín chỉ, tôi xin đề xuất một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần có quĩ thời gian để chuẩn bị các điều kiện cho việc dạy - học tín chỉ.

Thứ hai,
nên bố trí các lớp học tín chỉ vào các phòng học rộng, có hệ thống máy chiếu cố định. Số lượng sinh viên trong lớp không nên quá đông để thuận tiện cho việc thảo luận, tương tác.

Thứ ba, cần trang bị thêm cho thư viện các tài liệu tham khảo đối với học phần Văn học nói riêng cũng như tất cả các học phần khác, để phục vụ tốt cho việc giảng dạy của giảng viên, và việc học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Thứ tư, nhà trường nên tổ chức cho giảng viên các bộ môn đi tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm dạy học tín chỉ ở các trường bạn, để giảng viên có thêm kinh nghiệm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy tín chỉ ở trường CĐSP Lào Cai.

Trên đây là một số kinh nghiệm trong bước đầu thực hiện giảng dạy theo học chế tín chỉ học phần Văn học mà tôi đã thực hiện, rất mong sự góp ý, trao đổi của các bạn đồng nghiệp.

Thạc sĩ: Phạm Thị Kim Cúc- Giảng viên khoa Xã hội