Chủ Nhật, 08/12/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

GIỚI THIỆU KHOA TỰ NHIÊN

Gửi vào: 10:39 04/01/2016


Văn phòng: Tầng 3 - khu nhà Hiệu bộ
Điện thoại: 0203.822.710
Email: khoatn.c08@moet.edu.vn

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Đào tạo giáo viên thuộc ban khoa học tự nhiên dạy hệ THCS, Tiểu học, Mầm non.

Bồi dưỡng, chuẩn hoá các môn học thuộc ban khoa học Tự nhiên.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức, quản lý, chỉ đạo việc giảng dạy của GV, học tập của HS-SV đối với ngành đào tạo cao đẳng, trung cấp thuộc ban khoa học tự nhiên.

- Mở các mã ngành cao đẳng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy thuộc ban khoa học tự nhiên. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến PPDH, học tập, quản lý sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học, thiết bị thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học, đề xuất kế hoạch mua sắm, bổ sung, bảo trì các thiết bị nói trên.

- Tham gia các đề tài NCKH hàng năm nhằm giải quyết những mâu thuẫn từ thực tiễn ở trường sư phạm, thực tiễn giáo dục phổ thông góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, chuẩn hoá giáo viên THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc ban khoa học tự nhiên.

- Quản lý, điều hành hoạt động của giảng viên và SV trong khoa theo sự phân cấp của hiệu trưởng. Xét duyệt, quyết định, đề nghị khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên và SV trong khoa theo qui định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong khoa

- Tham gia chỉ đạo các đoàn TTSP hàng năm, tìm hiểu thực tiễn địa phương và nhà trường phổ thông.

- Hướng dẫn sinh viên NCKH, giúp sinh viên làm quen với công tác NCKH ở trường phổ thông, bước đầu hình thành các kĩ năng NCKH cho sinh viên.

- Tổ chức và tham gia vào các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường.

II. Quá trình phát triển

Trường Trung học Sư phạm Lào Cai, nay là trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, được thành lập vào tháng 10 năm 1992. Cùng với đó, tổ Tự nhiên, tiền thân của khoa Tự nhiên cũng chính thức ra đời.

Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, khoa Tự nhiên đã đào tạo được trên 2000 giáo viên THCS, trong đó gần 1400 giáo viên Toán - Lý và Toán - Tin; hơn 350 giáo viên Sinh - Địa, Sinh - Hóa và Địa - Sinh; gần 200 giáo viên Hóa - Sinh; đào tạo cho tỉnh Lai Châu hơn 200 giáo viên Toán - Lý, Toán - Tin và Sinh - Hóa, Sinh - Địa; đào tạo hoàn chỉnh hơn 60 giáo viên 10+3 lên trình độ cao đẳng Toán; bồi dưỡng gần 100 cán bộ thiết bị trường học cho trường THCS và trường Tiểu học trong tỉnh.

Khoa tham gia biên soạn mở các mã ngành sư phạm: Toán - Lý, Toán - Tin, Lý - Tin, Sinh - Hóa, Sinh - Địa, Hóa - Sinh, Địa - Sinh, Tin - Kỹ thuật công nghiệp và một mã ngành ngoài sư phạm là Công nghệ thiết bị trường học và một chương trình bồi dưỡng Công nghệ thiết bị trường học. Các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học đều có các phòng thực hành thí nghiệm hiện đại và đồng bộ đáp ứng nhu cầu đào tạo và NCKH của giảng viên và sinh viên.

Giảng viên trong khoa đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn để nâng cao tay nghề; nhiều giảng viên đã đạt giải cao trong hội giảng cấp trường, hội giảng các trường trung cấp trong tỉnh, hội giảng các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc.

100% giảng viên có đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, nhiều GV tham gia làm đề tài cấp tỉnh, đề tài thuộc dự án Việt - Bỉ, dự án Trung học cơ sở. Nhiều bài viết của giảng viên trong khoa được đăng trên các Tạp chí Giáo dục, Kỉ yếu khoa học của cụm Sư phạm Trung Bắc, Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Hội nghị Vật lí toàn quốc lần thứ nhất, Hội nghị Vật lí toàn quốc lần thứ hai; Kỷ yếu hội thảo khoa học Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2; Kỷ yếu hội thảo Phát triển Tiếng việt cho trẻ em DTTS như ngôn ngữ thứ 2 của Bộ GD&DT. Mỗi năm học, giảng viên trong Khoa đều hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH, làm tiểu luận môn học; các đề tài của sinh viên đều đạt chất lượng khá, tốt và có nhiều đề tài được ứng dụng vào giảng dạy tại các trường THCS và trường Tiểu học trong tỉnh.

Tập thể Khoa và nhiều cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của Trung ương, của tỉnh, ngành Giáo dục và các đoàn thể. Đặc biệt năm 2015, tập thể Khoa được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Bằng khen của khối các trường chuyên nghiệp trong tỉnh về đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015; được Nhà trường công nhận là tập thể chuyên môn giỏi; giảng viên trong khoa tham gia Hội thi giáo viên giỏi các trường trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc đạt giải ba.

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của Nhà trường, khoa Tự nhiên tập trung thực hiện: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ; tích cực đổi mới đào tạo theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

III. Cơ cấu tổ chức

Tổng số: 12 người. Trong đó: Thạc sĩ: 08, Cử nhân: 04.

Trưởng khoa: Thạc sĩ Lê Thị Thanh Hà

Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Hoàng Đức Trọng


  

Thạc sĩ  LÊ THỊ THANH HÀ
Trưởng khoa Tự nhiên
Lý lịch khoa học


  
Thạc sĩ  HOÀNG ĐỨC TRỌNG
Phó trưởng khoa Tự nhiên
Lý lịch khoa học

 


  
Thạc sĩ  NGUYỄN MINH LƯƠNG
Lý lịch khoa học

 


  
Thạc sĩ  NGUYỄN THỊ SƠN HÀ
Lý lịch khoa học


  
Thạc sĩ  NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Lý lịch khoa học

 


Cử nhân MẠC THỊ MAI
Lý lịch khoa học


  
Thạc sĩ  NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Lý lịch khoa học


  
Thạc sĩ  VŨ MẠNH ĐẠT
Lý lịch khoa học

 

  
Cử nhân PHẠM THỊ BÍCH THẢO
Lý lịch khoa học
  


  
Cử nhân VŨ THỊ HẬU
Lý lịch khoa học

  
Cử nhân LÊ THỊ HỒNG NHUNG
Lý lịch khoa học

 IV. Một số hình ảnh hoạt động của khoa Tự nhiên: