Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của lớp TC16MN tại trường Mần non Bình Minh - Thành phố Lào Cai

Gửi vào: 15:36 10/11/2017

Thực hiện kế hoạch của nhà trường về hoạt động hợp tác với các cơ sở giáo dục trong tỉnh Lào Cai, từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2017; Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, kế hoạch Học phần Rèn luyện Nghiệp vụ Sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực, đổi mới hình thức tổ chức rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm cho học sinh - sinh viên, lớp TC16MN tiến hành Dự giờ tìm hiểu cách thiết kế, tổ chức hoạt động Khám phá khoa học về Môi trường xung quanh cho trẻ ở trường mầm non tại trường mầm non Bình Minh, Thành phố Lào Cai.
Tham gia hoạt động Rèn luyện Nghiệp vụ Sư phạm tại trường mầm non Bình Minh thành phố Lào Cai, 16 giáo sinh lớp TC16MN đã tìm hiểu thực tế việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ mầm non ở các độ tuổi.
Trước khi tiến hành hoạt động dự giờ tại trường mầm non giảng viên yêu cầu các em soạn giáo án cho hoạt động Khám phá khoa học về Môi trường xung quanh. Tại trường mầm non Bình Minh, các em được dự giờ giáo viên mầm non tổ chức hoạt động Khám phá khoa học về Môi trường xung quanh, hoạt động ngoài trời ở các độ tuổi 3-4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6 tuổi. Sau mỗi hoạt động vừa dự các em được trao đổi cùng giáo viên về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức để làm sáng tỏ các vấn đề các em còn băn khoăn, được các cô chỉ bảo tận tình, truyền cho những kinh nghiệm quý báu trong nghề nghiệp. Đây là những bước khởi đầu giúp các em hiểu rõ hơn về thực tế nghề nghiệp, có thêm kinh nghiệm và tích lũy năng lực giảng dạy trong Rèn luyện Nghiệp vụ Sư phạm, thực hiện tốt việc giảng dạy bộ môn Khám phá khoa học về Môi trường xung quanh, đáp ứng được mục tiêu của học phần.
Sau đây là một số hình ảnh về buổi RLNVSP tại trường mầm non.

 

Học sinh TC16MN đi dự giờ tại trường Mầm non Bình Minh

Hoạt động học của các bé lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Bình Minh

Hoạt động ngoài trời quan sát vườn rau của các bé mẫu giáo nhỡ

Hoạt động ngoài trời với trò chơi vận động của bé

Tin và ảnh: ThS. Chu Thị Thi Hương
Giảng viên Khoa Tiểu học Mầm non