Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch Hội khoa - Khoa Tiểu học - Mầm non chào mừng 25 năm thành lập trường

Gửi vào: 15:25 06/11/2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội khoa Tiểu học - Mầm non chào mừng kỉ niệm 25 năm thành lập Trường CĐSP Lào Cai (11/1992 - 11/2017)

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 của khoa Tiểu học - Mầm non; Căn cứ vào kế hoạch số 60/KH-CĐSP ngày 31/5/2017 về việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm 25 năm thành lập Trường CĐSP Lào Cai (11/1992 - 11/2017); Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) Khoa Tiểu học - Mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khoa như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường nói chung cũng như lịch sử hình thành và phát triển của khoa Tiểu học - Mầm non nói riêng nhằm khích lệ, động viên cán bộ giảng viên và sinh viên khoa THMN tiếp tục phấn đấu công tác học tập, rèn luyện.
- Khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng khoa Tiểu học - Mầm non ngày càng vững mạnh.
- Gặp gỡ giao lưu giữa các cựu giảng viên, sinh viên của khoa; Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thân mật giữa giảng viên đã, đang công tác tại khoa và sinh viên đang học tập với cựu sinh viên, thể hiện tình cảm đồng nghiệp và thầy trò thân thiết.
2. Yêu cầu:
- Huy động được sự tham gia đông đảo của các thế hệ giảng viêm, HSSV đã công tác và học tập tại khoa Tiểu học - Mầm non tham gia hoạt động kỉ niệm 25 năm thành lập trường CĐSP Lào Cai.
- Chương trình tổ chức trang trọng, có ý nghĩa giáo dục, tiết kiệm góp phần thực hiện thành công Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về khoa Tiểu học Mầm non và về nhà Trường.
II. Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: 8h30 ngày 12/11/2017
2. Địa điểm: Nhà Đa chức năng - Trường CĐSP Lào Cai
III. Thành phần:
- Khách mời
- Lãnh đạo khoa, giảng viên, HSSV khoa Tiểu học - Mầm non
- Cựu học sinh, sinh viên đã học tập tại khoa Tiểu học - Mầm non.
IV. Nội dung:
4.1 Phần lễ
4.1.1 Văn nghệ chào mừng
4.1.2. Tóm tắt quá trình thành lập và phát triển của khoa từ khi thành lập đến nay, tổng hợp các hoạt động và thành tích nổi bật của thầy và trò Khoa từ khi thành lập đến nay.
4.1.3. Phát biểu của lãnh đạo Trường, lãnh đạo khoa THMN, cựu giảng viên, cựu HSSV.
4.1.4. Thành lập đoàn đại biểu đi dự Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập Trường CĐSP Lào Cai vào sáng ngày 14/11/2017.
4.2 Phần hội
4.2.1 Giao lưu chương trình "Miền ký ức"
4.2.2. Tham gia hoạt động tập thể: Múa sạp, múa xòe...
4.3.3. Chụp ảnh lưu niệm
4.3.4 Thăm phòng truyền thống của nhà Trường.
V. Tổ chức thực hiện
5.1. Lãnh đạo khoa Tiểu học mầm non
- Xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức chương trình kỉ niệm.
- Phân công Giảng viên và chỉ đạo việc liên lạc với cựu giảng viên, sinh viên đã công tác và học tập tại khoa Tiểu học - Mầm non.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các giảng viên, chỉ đạo chung và điều hành buổi gặp mặt.
5.2. Giảng viên trong khoa
- Thực hiện theo chương trình tổ chức Hội khoa Tiểu học - Mầm non (Có File đính kèm)
5.3 Các đơn vị đề nghị phối hợp
5.3.1. Đoàn Thanh niên
- Phối hợp tổ chức một số nội dung như kéo co, đẩy gậy, nhảy ba bố cho cựu HSSV khoa (nếu có)
5.3.2. Tiểu ban nội dung
- Phối hợp cử người giới thiệu về phòng truyền thống của nhà Trường.
5.3.3 Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phối hợp chuẩn bị âm thanh, loa đài, cơ sở vật chất cho Hội khoa.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội khoa Tiểu học - Mầm non chào mừng kỉ niệm 25 năm thành lập Trường CĐSP Lào Cai (11/1992 - 11/2017) Kính đề nghị các đơn vị, các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện./.

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Giàng Thị Gấm

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Thị Bình