Chủ Nhật, 26/03/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

GIỚI THIỆU KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON

Gửi vào: 08:10 06/01/2016

Văn phòng: Tầng 3, khu Hiệu bộ- Trường CĐSP Lào Cai
Điện thoại: 0203822712.
Email: khoathmn.c08@moet.edu.vn

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng


Khoa Tiểu học Mầm non có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có lòng yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành giảng dạy, để phục vụ sự nghiệp giáo dục của tỉnh Lào Cai đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lào Cai.

Các ngành đào tạo gồm:

- Đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ cao đẳng, hệ chính quy

- Đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ trung cấp, hệ chính quy

- Đào tạo chuẩn hoá giáo viên Tiểu học có trình độ cao đẳng, hệ vừa làm vừa học

- Đào tạo giáo viên Mầm non có trình độ cao đẳng, hệ chính quy

- Đào tạo giáo viên Mầm non có trình độ trung cấp, hệ chính quy

- Đào tạo chuẩn hoá giáo viên Mầm non có trình độ cao đẳng, hệ vừa làm vừa học

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy học tập, công tác GV chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác của khoa theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường.

- Xây dựng chương trình đào tạo và bồi dưỡng cho các ngành đào tạo giáo viên tiểu học và mầm non hệ trung cấp và cao đẳng sư phạm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ bộ môn, tổ chủ nhiệm, tổ cố vấn học tập xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ, kế hoạch giảng dạy bộ môn, kế hoạch nghiên cứu khoa học, thực tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các cơ sở giáo dục, khoa học khác

- Giáo dục đạo đức, tư tưởng và phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên thuộc khoa quản lý.

II. Quá trình phát triển

Khoa Tiểu học Mầm non được thành lập từ năm 2000 cùng với sự nâng cấp của, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.
Ngày đầu thành lập, khoa gồm 17 giảng viên thuộc các chuyên ngành Ngữ văn, Toán, Mầm non, Mỹ thuật, Âm nhạc do Ths. Bùi Văn Vĩnh làm trưởng khoa. Đến năm 2010, Ths. Nguyễn Thị Lý - là trưởng khoa. Trải qua 12 năm, khoa Tiểu học Mầm non đã phát triển không ngừng về số lượng giảng viên và sinh viên; trình độ của giảng viên và chất lượng đào tạo sinh viên càng ngày được nâng cao.

Từ những ngày đầu khoa chỉ có 2 giảng viên trình độ thạc sĩ, đến nay khoa đã có 10 giảng viên trình độ thạc sỹ, 01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh, 02 giảng viên đang theo học thạc sỹ và 02 giảng viên chính.
Tập thể giáo viên Khoa Tiểu học Mầm non
Tập thể giảng viên nữ khoa TH -MN trong lễ khai giảng

III. Thành tích đạt được

1. Về đào tạo


- Từ năm 1999 đến nay, khoa đã đào tạo được hàng nghìn sinh viên tiểu học, mầm non trình độ trung cấp và cao đẳng, chất lượng đào tạo giáo viên mầm non và tiểu học của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đã đáp ứng được yêu cầu của thực tế giáo dục tỉnh nhà.

- Nhiều giảng viên dự thi dạy học tích cực, nghiên cứu khoa học của Dự án Việt - Bỉ đạt kết quả tốt.

- Công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho sinh viên đạt kết quả tốt

2. Về nghiên cứu khoa học

- 100% giảng viên có đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường,

- Tham gia biên soạn tài liệu cho Dự án Việt Bỉ, tham gia thẩm định tài liệu Giáo dục địa phương môn Ngữ văn hệ CĐSP theo chương trình của Dự án Việt- Bỉ đã được nghiệm thu; Tham gia đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; hướng dân sinh viên nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao

SV CĐ tiểu học năm thứ 3 tham gia Hội thảo
"Phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình công nghệ"

3. Các danh hiệu thi đua đã đạt được

- Tập thể: Các năm học đều đạt đơn vị Lao động tiên tiến. Năm học 2009- 2010 khoa đã đạt danh hiệu Tập thể được khen thưởng đặc biệt vì có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

- Cá nhân: Trong những năm qua, nhiều đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp tỉnh; cấp trường, CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở; giáo viên giỏi việc nước, đảm việc nhà cấp tỉnh, nhiều cá nhân đã được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo : Nguyễn Thị Lý, Lưu Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Kim Hoa, Giàng Thị Gấm, , Nguyễn Thị Hương Giang, Đặng Bích DiệpHội thi Nghiệp vụ sư phạm

Văn nghệ chào mừng ngày 20/11

III. Cơ cấu tổ chức

Tổng số: 16 người. Trong đó: Thạc sĩ: 10, Cử nhân: 06
 


Thạc sĩ NGUYỄN THỊ LÝ
Trưởng khoa Tiểu học - Mầm non
Lý lịch khoa học


Thạc sĩ LƯU THỊ THANH MAI
Phó Trưởng khoa Tiểu học - Mầm non
Lý lịch khoa học


Thạc sĩ GIÀNG THỊ GẤM
Phó Trưởng khoa Tiểu học - Mầm non
Lý lịch khoa học


Thạc sĩ NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Lý lịch khoa học


Thạc sĩ NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Lý lịch khoa học


Cử nhân CHU THỊ THI HƯƠNG
Lý lịch khoa học


Cử nhân ĐINH THỊ MẬN
Lý lịch khoa học


Thạc sĩ LÊ THỊ LƯỢNG
Lý lịch khoa học


Cử nhân NGUYỄN THỊ KIM HOA
Lý lịch khoa học


Thạc sĩ ĐẶNG THỊ BÍCH DIỆP
Lý lịch khoa học


Cử nhân MA THỊ DUA
Lý lịch khoa học


Cử nhân NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Lý lịch khoa học

Cử nhân HÀ THỊ THU THỦY
Lý lịch khoa học

 Cử nhân ĐỖ THỊ THANH LUYẾN
Lý lịch khoa học


Cử nhân TRƯƠNG ĐỨC TUÂN
Lý lịch khoa học

 Thạc sĩ NGUYỄN XUÂN CHIẾN
Lý lịch khoa học


 

IV. Những định hướng trong tương lai

Mở rộng mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để hợp tác nghiên cứu ... phục vụ cho giảng dạy và giáo dục.
Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn bài giảng, trong quá trình lên lớp; đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo góp phần thực hiện mục tiêu chung của nhà trường và của ngành giáo dục Lào Cai.

V. Một số hình ảnh hoạt động của khoa: