Thứ Ba, 19/06/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Khoa Boi duong to chuc tong ket lop Boi duong CBQL truong THCS (Khoa 9)

Khoa Bồi dưỡng tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng CBQL trường THCS (Khóa 9)

Ngày 15 tháng 02, sau 02 tháng học tập miệt mài và nỗ lực, các học viên lớp Bồi dưỡng CBQL trường THCS (Khóa 9) đã kết thúc khóa học. Kết quả học tập của học viên rất khả quan.