Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 áp dụng cho toàn khối

Gửi vào: 06:29 19/05/2013

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học gửi lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 áp dụng cho các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy.

Click để download chi tiết nội dung:

LỊCH THI LẠI KỲ 2