Thứ Năm, 17/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Bảng vào điểm học kỳ 1 các lớp CĐ11

Gửi vào: 15:41 03/02/2012

Phòng ĐT và NCKH gửi bảng vào điểm học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 của các lớp cao đẳng năm thứ nhất học theo học chế tín chỉ. Các giáo viên chú ý download và vào điểm.

Chú ý: Các giáo viên sau khi hoàn thiện điểm, gửi file dữ liệu điểm từ hộp thư cá nhân đến địa chỉ email: cdsplaocai.diem@gmail.com để Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tổng hợp.

Click VÀO ĐÂY để down file về máy:

Từ tên file Ghi điểm HP, thực hiện:

Thay chữ "diem"  =  "Mã môn HP"  +  "_"  +  "Số hiệu học phần"

Ví dụ:

Môn ANHV.112 của lớp CD11AV được đổi tên từ file ghi điểm HP như sau:

Tên file Ghi điểm HP down từ trên mạng: K3_diem_CD11AV

Sau khi nhập điểm, lưu lại, đổi tên file thành: K3_ANHV_112_CD11AV

Sau đó gửi email đến cdsplaocai.diem@gmail.com

Chú ý: không ghi dấu chấm ( ".") trong tên file