Thứ Tư, 08/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Lich thi lai hoc ky 2, nam hoc 2012 - 2013 ap dung cho toan khoi

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 áp dụng cho toàn khối

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học gửi lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 áp dụng cho các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy.


Lich thi ket thuc hoc ky I, nam hoc 2012 - 2013

Lịch thi kết thúc học kỳ I, năm học 2012 - 2013

Kính gửi các đơn vị và sinh viên lịch thi kết thúc học kỳ I, năm học 2012 - 2013 dành cho các lớp cao đẳng và trung cấp hệ chính quy.


Lich thi lai hoc ky 2 nam hoc 2011-2012 cac khoi lop CD10, CD11, A12, M14

Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012 các khối lớp CĐ10, CĐ11, A12, M14

Gửi các đơn vị và sinh viên lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2012 -2013 các lớp chính quy khối CĐ10, CĐ11, A12, M14


Bang vao diem hoc ky 2 nam hoc 2011-2012 cac lop cao dang

Bảng vào điểm học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp cao đẳng

Gửi các đơn vị bảng ghi điểm học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Cao đẳng năm thứ nhất (CĐ11) và cao đẳng năm thứ 2 (CĐ10)


Lich thi hoc phan tuan 40 + 41

Lịch thi học phần tuần 40 + 41

Gửi các đơn vị và sinh viên lịch thi học kỳ 2 tuần 40, 41 của khối lớp CĐSP năm thứ 2 và CĐSP năm thứ nhất


Lich thi hoc phan tuan 37 + 38 + 39

Lịch thi học phần tuần 37 + 38 + 39

Gửi các đơn vị và sinh viên lịch thi học kỳ 2 và thi học  kỳ phụ tuần 37+38+39


Lich thi tuan 30 dieu chinh + Lich thi lai CD11

Lịch thi tuần 30 điều chỉnh + Lịch thi lại CĐ11

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thông báo tới các đơn vị và sinh viên lịch thi tuần 30 (có điều chỉnh) và lịch thi lại cho khối lớp CĐ11


Lich thi tuan 29, 30

Lịch thi tuần 29, 30

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học gửi các đơn vị và sinh viên lịch thi học kỳ 1 tuần 29-30, áp dụng cho các lớp trung cấp năm thứ 2 (các lớp M13)


Bang vao diem hoc ky 1 cac lop CD11

Bảng vào điểm học kỳ 1 các lớp CĐ11

Phòng ĐT và NCKH gửi bảng vào điểm học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 của các lớp cao đẳng năm thứ nhất học theo học chế tín chỉ. Các giáo viên chú ý download và vào điểm.


Bang vao diem hoc ky 1 nam hoc 2011-2012 cac lop CD10

Bảng vào điểm học kỳ 1 năm học 2011-2012 các lớp CĐ10

Phòng ĐT và NCKH gửi bảng vào điểm học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 của các lớp CĐ10 Các giáo viên chú ý download và vào điểm.