Thứ Ba, 07/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Khung ke hoach dao tao nam hoc 2016-2017

Khung kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017

Click để xem chi tiết khung kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017


Khung ke hoach dao tao nam hoc 2015-2016

Khung kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016

Click để xem chi tiết khung kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016


Khung ke hoach dao tao nam hoc 2014-2015

Khung kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015

Click để xem chi tiết khung kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015


Khung ke hoach dao tao nam hoc 2013 - 2014

Khung kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014

Click để xem chi tiết khung kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014.


Khung ke hoach dao tao nam hoc 2012 - 2013

Khung kế hoạch đào tạo năm học 2012 - 2013

Click để xem chi tiết khung kế hoạch đào tạo năm học 2012 - 2013, điều chỉnh từ tháng 9 năm 2012


Khung ke hoach dao tao nam hoc 2011-2012

Khung kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012

Kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm 2011-2012 được chính thức thực hiện từ tháng 8 năm 2011