Thứ Hai, 30/03/2015
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Thời tiết TP Lào Cai

Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Thoi tiet TP Lao Cai
Mặt trời mọc: 5:59 am
Mặt trời lặn: 6:17 pm

Liên kết website

Thống kê

Truy cập
Lượt xem: 1.275.765
Trực tuyến: 1

Bài giảng Tâm lý học đại cương

Gửi vào: 09:56 19/01/2011

Biên soạn bởi thầy Nguyễn Xuân Long, Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Các giáo viên và sinh viên có thể down về máy để tham khảo và làm tư liệu

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC

Chương 1: Tâm lý học là một khoa học

Chương 2: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người

Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức

PHẦN 2: NHẬN THỨC VÀ SỰ HỌC

Chương 4: Cảm giác - Tri giác

Chương 5: Tư duy - Tưởng tượng

Chương 6:Trí nhớ

Chương 7: Ngôn ngữ - nhận thức

Chương 8:Sự học

PHẦN 3: NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH

download

PHẦN 4: SỰ SAI LỆCH HÀNH VI CÁ NHÂN VÀ HÀNH VI XÃ HỘI

download

Bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn Tâm lý học đại cương: download

Đáp án Bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn Tâm lý học đại cương: download