Thứ Ba, 31/03/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ LÊN THĂM LÀO CAI, 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

Gửi vào: 22:19 15/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TWĐTN-BTG, ngày 16/3/2018 của Trung ương Đoàn về "Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)", Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018):

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI NỘI DUNG KẾ HOẠCH