Thứ Tư, 16/10/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2018

Gửi vào: 21:49 17/03/2018

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 12/2/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2018 với những nội dung sau:

 1. Nội dung triển khai:
1.1. Luật:
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;
- Luật lâm nghiệp;
- Luật qui hoạch;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật các tổ chức tín dụng;
- Luật Thủy sản (sửa đổi);
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ở nước ngoài;
- Luật quản lý nợ công (sửa đổi)
1.2. Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 - kỳ họp thứ 5: (Có danh mục kèm theo).
1.3. Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ: (Có danh mục kèm theo).
1.4. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật chuyên đề theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
- Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018.
- Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 19/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Lào Cai năm 2018.
- Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2018.
- Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông năm 2018.
- Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018.
- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018.
1.5. Tiếp tục phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về các lĩnh vực như: Các Bộ luật; Luật cảnh vệ; Luật chuyển giao công nghệ; Luật du lịch; Luật Đường sắt; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thủy lợi; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật trợ giúp pháp lý; Pháp luật về nghĩa vụ quân sự, hôn nhân và gia đình; phòng chống mua bán người; bảo hiểm y tế; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; đất đai; an ninh biên giới Quốc gia; an ninh tổ quốc; an toàn thực phẩm; môi trường; giao thông đường bộ; hòa giải cơ sở; phòng chống ma túy; người cao tuổi; trẻ em, dân số, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống cháy nổ; Chính sách của nhà nước đối với người lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo; dân chủ ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng, thực hiện hương ước quy ước.... và phổ biếncủa các Đề án theo Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 30/8/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chỉ đạo hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018 gắn với thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua hướng đến tổng kết 5 năm triển khai Ngày pháp luật và một số nội dung khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Bộ tư pháp.

>>>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TOÀN VĂN VĂN BẢN<<<