Thứ Ba, 19/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Một số giải pháp phát triển đảng viên từ lực lượng đoàn viên Trường CĐSP Lào Cai

Gửi vào: 21:00 12/10/2017

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Tại trường CĐSP Lào Cai, có thể kể đến một số nguyên nhân gây khó khăn cho công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên như: một số Liên chi đoàn chưa có kế hoạch và phân công theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú; Đoàn trường chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phát triển đảng viên của chi đoàn CBGVNV, các Liên chi đoàn khoa; chất lượng HSSV chưa thực sự cao, thời gian học tập của sinh viên chưa đủ dài để xem xét kết nạp,...


Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ lãnh chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy trường; thời gian qua, đặc biệt là trong khoảng 3 năm 2015, 2016 tới nay, công tác phát triển Đảng viên từ nguồn Đoàn viên thanh niên của trường CĐSP Lào Cai đã đạt được hiệu quả tương đối rõ nét, tích cực. Tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu mới cho Đảng bồi dưỡng xem xét, kết nạp 97 đoàn viên; số ĐVTN được cử học lớp cảm tình Đảng là 29 đồng chí; Số đoàn viên được kết nạp đảng là 12 đoàn viên trong đó có 5 GV và 7 HSSV. (Nguồn - Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Lào Cai lần thứ XV).


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường CĐSP Lào Cai lần VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra chỉ tiêu kết nạp Đảng viên là đoàn viên thanh niên từ 10 - 15 HSSV/nhiệm kỳ; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2019 cũng đặt ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên là đoàn viên từ 10 - 15 HSSV/nhiệm kỳ.


Từ thực tiễn của nhà trường, để thực hiện thắng lợi nội dung phát triển đảng viên là HSSV trong nhiệm kỳ, theo ý kiến cá nhân tôi, cần thực hiện một số giải pháp sau:


Một là, các tổ chức đoàn thể, Phòng Công tác HSSV, các Khoa, Tổ bộ môn chung tiếp tục tăng cường tham mưu cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên về công tác phát triển đảng viên trong trường học mà lượng nòng cốt phải là đoàn viên thanh niên ưu tú của Đoàn, chú trọng công tác phát triển đảng là đoàn viên HSSV, HSSV là người dân tộc thiểu số, là đoàn viên nữ.


Hai là, các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các Khoa, Phòng ngay từ đầu khóa học sớm phát hiện, bồi dưỡng; phân công đảng viên trẻ giúp đỡ các hạt nhân là HSSV có học lực khá, giỏi, có ý thức kỷ luật tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, của Đoàn để tạo nguồn. Chú trọng chất lượng thực sự của đoàn viên ưu tú (phải có học lực, điểm rèn luyện từ cận Giỏi trở lên, có vai trò nòng cốt trong các hoạt động của chi đoàn, lớp, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, xã hội, đạt nhiều thành tích trong học tập, được tập thể lớp tín nhiệm cao...).

Ba là, đa dạng hóa các hình thức giáo dục của Đoàn, Hội Sinh viên bằng nhiều loại hình, mô hình (gắn với công tác chuyên môn giảng dạy - học tập, các hoạt động phong trào; loại hình thường xuyên, trọng điểm) để tạo cơ hội cho đoàn viên luôn có môi trường phù hợp để tham gia; động viên, khuyến khích các em hăng hái, tích cực thực hiện thể hiện năng lực, phẩm chất, cống hiến, rèn luyện bản thân. Từ đó góp phần xây dựng lí tưởng, ý thức giác ngộ, động cơ đúng đắn vào Đảng cho HSSV.

Bốn là, Tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác bồi dưỡng, quy trình phát triển đảng viên. Ban hành Bộ văn bản Hướng dẫn quy trình, phổ biến, quán triệt đến các tổ chức đoàn trực thuộc hiểu rõ và thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, các thủ tục liên quan đến phát triển đảng viên.

Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện phân xếp loại đoàn viên của các tổ chức Đoàn trực thuộc. Gắn hoạt động của Đoàn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dưới sự quan tâm của Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trương; sự phối hợp của các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường; sự nỗ lực cố gắng của toàn đoàn trường, chúng ta tin tưởng rằng công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên thời gian tới đây sẽ đạt kết quả cao, xứng đáng với vị thế của một trường Đại học trong tương lai.

 ThS. Nguyễn Hoài Nam
Phó Trưởng phòng Công tác HSSV