Thứ Ba, 24/04/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Tổ chức Ngày hội Hiến máu "Tuổi trẻ Sư phạm - Trao đời sự sống"

Gửi vào: 16:16 15/12/2016


Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Tuyên truyền vận động Hiến máu tình nguyện năm 2016; Kế hoạch số 13/KH ngày 06/12/2016 của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai về việc Tổ chức ngày hội hiến máu "Tuổi trẻ Sư phạm - Trao đời sự sống", Nhà trường kêu gọi và triệu tập toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên hưởng ứng Ngày hội trên.

Chi tiết cụ thể TẠI ĐÂY