Thứ Ba, 31/03/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

HOI SINH VIEN TRUONG CDSP LAO CAI TO CHUC THANH CONG DAI HOI DAI BIEU HOI SINH VIEN VIET NAM LAN THU II, NHIEM KY 2018-2020

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP LÀO CAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2018-2020

Hòa trong không khí sinh viên cả nước nô nức đón chào Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội sinh viên trường CĐSP Lào Cai tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2020.Đây là một sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của sinh viên trường CĐSP Lào Cai để quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2020.


TAI LIEU SINH HOAT CHI DOAN THANG 10/2018

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2018

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2018


TAI LIEU SINH HOAT CHI DOAN THANG 9/2018

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2018

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2018


TAI LIEU SINH HOAT CHI DOAN THANG 8/2018

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2018

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8, đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai


KE HOACH TO CHUC LE THAP NEN TRI AN CAC ANH HUNG THUONG BINH LIET SY

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Thực hiện kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 3/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm ngày Thương bình liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)


KE HOACH TO CHUC CAC HOAT DONG KY NIEM 60 NAM NGAY BAC HO LEN THAM LAO CAI, 70 NAM NGAY BAC HO RA LOI KEU GOI THI DUA AI QUOC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ LÊN THĂM LÀO CAI, 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TWĐTN-BTG, ngày 16/3/2018 của Trung ương Đoàn về "Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)", Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)


De cuong tuyen truyen ky niem 70 nam loi keu goi Thi dua Ai quoc

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm lời kêu gọi Thi đua Ái quốc

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc


HUONG DAN SINH HOAT CHI DOAN THANG 6

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai xây dựng Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm tháng 6 năm 2018 với chủ đề "Tuổi trẻ Lào Cai sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng"


HOC BAC

HỌC BÁC

Ngày 14/5/2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên năm 2018.


VANG THI HUYEN- CO “ SINH VIEN 5 TOT”

VÀNG THỊ HUYỀN- CÔ “ SINH VIÊN 5 TỐT”

Một cô gái nhỏ nhắn, ngoan hiền, học giỏi, năng động là ấn tượng đầu tiên về em Vàng Thị Huyền (sinh năm 1998) dân tộc Giáy, sinh viên lớp CĐ16 Toán - Tin Trường CĐSP Lào Cai. Em là tấm gương sáng về tinh thần tự học, là cán bộ lớp gương mẫu, cán bộ đoàn nhiệt huyết năng động để các bạn noi theo. Huyền đã đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng cao như "Sinh viên 5 tốt" của tỉnh; là đoàn viên ưu tú, đã được học lớp Bồi dưỡng Kết nạp Đảng và đang được Đảng ủy nhà trường xem xét giới thiệu kết nạp trong kì tới.