Thứ Ba, 07/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Nghiem thu “Tai lieu boi duong nang luc chuyen mon cho giao vien tieu hoc vung cao tinh Lao Cai”

Nghiệm thu “Tài liệu bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai”

Thực hiện Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 cho Trường CĐSP Lào Cai; Thực hiện giao ước hợp tác giữa Trường CĐSP Lào Cai với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố, giai đoạn 2015 - 2020;


Danh muc De tai nghien cuu khoa hoc cua can bo Giang vien truong CDSP Lao Cai

Danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ Giảng viên trường CĐSP Lào Cai

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của Cán bộ Giảng viên trường CĐSP Lào Cai


Danh muc de tai NCKH nam hoc 2013-2014

Danh mục đề tài NCKH năm học 2013-2014

Chi tiết tên các đề tài Nghiên cứu khoa học đăng ký thực hiện trong năm học 2013-2014


Danh muc de tai NCKH nam hoc 2012-2013

Danh mục đề tài NCKH năm học 2012-2013

Clcik để xem chi tiết Danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2012 - 2013


Danh muc de tai NCKH nam hoc 2011 - 2012

Danh mục đề tài NCKH năm học 2011 - 2012

Chi tiết danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2011 - 2012, thực hiện từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012