Thứ Ba, 31/03/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thong bao hop dong vien chuc su nghiep giao duc dao tao nam hoc 2017-2018 cua cac huyen trong tinh Lao Cai

Thông báo hợp đồng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo năm học 2017-2018 của các huyện trong tỉnh Lào Cai

Click để xem chi tiết thông báo hợp đồng viên chức của các huyện trong tỉnh Lào Cai


FPT Lao Cai thong bao tuyen dung

FPT Lào Cai thông báo tuyển dụng

FPT Lào Cai thông báo tuyển dụng các vị trí: Nhân viên Kinh doanh; Nhân viên ktx thuật triển khai và bảo trì; Nhân viên quản lý hạ tầng viễn thông; Nhân viên thu cước; Nhân viên dịch vụ khách hàng


Bitis Lao Cai tuyen nhan vien kinh doanh giao dich tieng Trung

Bitis Lào Cai tuyển nhân viên kinh doanh giao dịch tiếng Trung

Chi nhánh Biti's Lào Cai thông báo tuyển nhân viên kinh doanh giao dịch tiếng Trung. Click để xem chi tiết nội dung