Thứ Hai, 21/05/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Giới thiệu Trung tâm truy cập thông tin IAC - Introduction of IAC

Gửi vào: 14:51 05/02/2016

Trung tâm truy cập thông tin IAC được thành lập theo Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Trung tâm là đơn vị bồi dưỡng, đào tạo, truy cập thông tin chịu sự quản lý, chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, Cơ quan Thông tin xã hội quốc gia Hàn Quốc. The Information Access Center (IAC) was established on 07.15.2015 under Decision No. 2191/QD-UBND of the President of the People's Committee of Lao Cai province. The center's mission is to provide training and access to information. This organization under the management and supervision of the People's Committee of Lao Cai province, the Principal of Lao Cai Teacher Training College, the National Information society Agency of Korea (NIA).

Căn cứ vào mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc, được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, của UBND tỉnh Lào Cai, Cơ quan Thông tin xã hội quốc gia Hàn Quốc thuộc Bộ Khoa học công nghệ thông tin và hoạch định tương lai Hàn Quốc đã triển khai xây dựng Trung tâm Truy cập thông tin tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Đây là trung tâm thứ 42 được nước Đại Hàn Dân Quốc triển khai xây dựng ở các nước đang phát triển, đến nay đã có 45 Trung tâm IAC được xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới thuộc bốn khu vực Châu Á, Châu Âu, Mỹ La tinh và Trung Đông. IAC có vai trò hỗ trợ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và dân cư lân cận khai thác hệ thống máy tính, mạng truyền thông; giúp giảng viên, sinh viên và Nhân dân sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao dân trí. Với hệ thống máy tính hiện đại cùng các thiết bị đồng bộ hỗ trợ thuyết trình, giảng dạy sẵn sàng đáp ứng nhu cầu kết nối Internet và thực hành công nghệ thông tin. Based on the cooperation between the Government of Vietnam and Korea, with the consent of the Ministry of Information and Communications of Vietnam (MIC), the People's Committee of Lao Cai province, the National Information society Agency which forms part of the Ministry of Science ICT and the future planning of Korea, the IAC has been established at Lao Cai Teacher Training College site. The IAC in Lao Cai is the 42nd of the IACs network that Korea had donated and constructed in developing countries. Now this network consists of 45 IACs built in many developing countries around the world in four continents - Asia, Europe, Latin America and the Middle East. The role of the IAC is to support staff, lecturers, students, and residents to use computer systems and communications networks; to help teachers, students and other people make use of information technology in teaching, scientific research and in broadening people's knowledge. With modern computer systerms and devices, this supports the synchronized modern computer system and devices and can enable teachers, lecturers to make full use of the internet or information technology in their teaching, ready to meet demand for Internet connectivity and information technology practices.

Lễ cắt băng khánh thành và khai trương Trung tâm truy cập thông tin Việt Nam – Hàn Quốc
Inauguration ceremony of Vietnam - Korea Information Access Center

I. Chức năng, nhiệm vụ - The functions and missions

Cung cấp khả năng truy cập thông tin cho học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức và toàn thể Nhân dân trong tỉnh Lào Cai, giúp thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật số. Bồi dưỡng, đào tạo kiến thức cơ bản về tin học văn phòng và tin học ứng dụng cho học sinh, sinh viên, giảng viên, cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành và Nhân dân trong tỉnh có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tin học, ngoại ngữ. The IAC provides the facilities to access information for pupils, students, staff, employees and the entire people of Lao Cai, to help narrow the digital gap. This includes the training in basic knowledge of foreign languages, the use of computer science in the office and developing skills which people can apply in their own workplace - for pupils, students, teachers, civil servants and employees of all Departments, Agencies and provincial people.

Trung tâm IAC Lào Cai đi hoạt động từ tháng 12 năm 2015. Trung tâm có 4 phòng chức năng: phòng truy cập thông tin; phòng bồi dưỡng, đào tạo công nghệ thông tin; phòng hội thảo và một phòng làm việc. Tất cả các trang thiết bị về nội thất, công nghệ thông tin của Trung tâm được Cơ quan Thông tin xã hội quốc gia Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Mục đích của dự án này nhằm giúp học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, Nhân dân Lào Cai có thể truy cập thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. The IAC Lao Cai has been in operation since December 2015. The Center has four function rooms: an internet lounge, an IT training lab, conference room, and an office. All the interior equipment, and IT is donated by the National Information society Agency of Korea. The purpose of this project is to helping pupils, students, staff, civil servants and people in Lao Cai to access information easily and quickly.

II. Cơ sở vật chất - Facility

Tòa nhà của Trung tâm có tổng diện tích là 680m­­­­­2, gồm các phòng chức năng được thiết kế tiện nghi, hiện đại. Cơ sở vật chất của Trung tâm gồm.
The IAC building has a total area of 680m­­­­­2, the function rooms are designed in a modern style with the latest equipment. The facilities of IAC include:

- Một phòng truy cập thông tin gồm 17 máy tính (trong đó có 2 máy chuyên dụng dành cho người khuyết tật - những người khiếm thị và khiếm thính) cung cấp khả năng truy cập Internet, hỗ trợ các khóa học CNTT, giúp giảng viên, sinh viên, cán bộ, công chức và Nhân dân trong tỉnh truy cập thông tin, tra cứu tài liệu trên mạng Internet phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập và nâng cao dân trí. An Internet lounge with 17 computers (including 2 machines designed specifically for people with disabilities - the blind and deaf) to provide Internet access, to support IT courses, help lecturers, students, staff, civil servants and people in the province access information, carry out research on the Internet, to help teaching and learning and to improve people's lives.

- Một phòng bồi dưỡng, đào tạo công nghệ thông tin gồm 41 máy tính phục vụ cho việc giảng dạy, học tập các kỹ năng cơ bản để sử dụng máy tính; hỗ trợ các chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.
An IT training lab: including 41 computers to serve the teaching and learning of basic skills in using computers; to support the curriculums of Lao Cai Teacher Training College and Thai Nguyen University campus in Lao Cai.

- Một phòng hội thảo với 100 chỗ ngồi phục vụ các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; phục vụ các hoạt động bồi dưỡng công nghệ thông tin cũng như đào tạo ngoại ngữ. A conference room with 100 seats to be use for conferences and seminars both domestic and international, as well as ICT training and foreign language training.

- Một phòng làm việc và quản trị: Phục vụ nhu cầu làm việc, quản lý hoạt động, giao tiếp của nhân viên IAC.
An administration office: to meet the needs of operations management of IAC employees.


 
Trung tâm truy cập thông tin IAC - Information Access Center


 
Trung tâm truy cập thông tin IAC - Information Access Center
 
Phòng truy cập thông tin - Internet lounge
 
Phòng truy cập thông tin - Internet lounge
 
Quầy lễ tân - Reception
 
Phòng hội thảo - Conference room
 
Phòng bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính - IT training lab
 
Phòng bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính - IT training lab


IV. Thông tin liên hệ
Email:
vietnamkorea.iac@gmail.com

Information contact:

Email: vietnamkorea.iac@gmail.com