Thứ Tư, 08/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Cơ cấu tổ chức trường CĐSP Lào Cai

Gửi vào: 14:41 05/03/2015

BAN GIÁM HIỆU

 

 

Tiến sĩ Hoàng Văn Dương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Nhiệm kỳ: 2013 - nay

 

Thạc sĩ Nguyễn Văn Sơn
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Nhiệm kỳ: 2008 - nay

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Nhiệm kỳ: 2017 - nay
 


Tiến si Vũ Thị Bình
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Nhiệm kỳ 2011 - nay

 

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

>> ĐẢNG ỦY

>> CÔNG ĐOÀN

>> ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

>> HỘI CỰU CHIẾN BINH

>> HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

>> PHÒNG ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

>> PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

>> PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

>> PHÒNG THANH TRA

>> PHÒNG TÀI VỤ

 

CÁC KHOA, TỔ CHUYÊN MÔN

>> KHOA TỰ NHIÊN

>> KHOA XÃ HỘI

>> KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON

>> KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

>> KHOA BỒI DƯỠNG CBQL

>> TỔ BỘ MÔN CHUNG

 

CÁC TRUNG TÂM

>> THƯ VIỆN TRƯỜNG

>> TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP

>> TRUNG TÂM TRUY CẬP THÔNG TIN VIỆT NAM - HÀN QUỐC IAC

>> TRUNG TÂM HÁN NGỮ