Thứ Hai, 21/05/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Giới thiệu phòng Công tác HSSV

Gửi vào: 09:28 06/01/2012

Điện thoại: 020. 3822717
Email: phongcthssv.c08@moet.edu.vn

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

- Phòng Công tác HSSV có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý  các mặt công tác liên quan đến HSSV theo Quy chế của Bộ GD&ĐT và Nội quy, Quy định của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các phòng, khoa tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường. Phối hợp với phòng ĐT-NCKH sắp xếp, biên chế HSSV vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển. Hướng dẫn các khoa và Giáo viên chủ nhiệm tổ chức Đại hội, bầu ban đại diện các lớp vào đầu mỗi năm học.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phòng Thanh tra, giảng viên Mác-Lênin tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục pháp luật chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và xây dựng các phong trào VHVN-TDTT trong HSSV.

- Tiến hành làm thẻ HSSV, đăng ký tạm trú cho HSSV. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong và ngoài trường trong công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.

- Phối hợp với phòng TC-HC tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV, kiến nghị xử lý những trường hợp HSSV không đủ điều kiện về sức khoẻ để học tập.

- Kết hợp với các khoa, Giáo viên chủ nhiệm tổ chức đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của HSSV theo kỳ học, năm học và khoá học. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV.

- Phối hợp với tổ Tài vụ thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV như học bổng KKHT, TCXH...

- Phối hợp với phòng ĐT-NCKH và các khoa tổ chức kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình học tập, thực tập sư phạm, kiểm tra, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, NCKH....

- Phối hợp với các phòng ban, khoa tổ giải quyết các thủ tục tốt nghiệp cho HSSV, tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp hàng năm.