Thứ Hai, 10/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Gioi thieu Trung tam truy cap thong tin IAC - Introduction of IAC

Giới thiệu Trung tâm truy cập thông tin IAC - Introduction of IAC

Trung tâm là đơn vị bồi dưỡng, đào tạo, truy cập thông tin trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai; chịu sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra về hoạt động của UBND tỉnh Lào Cai, Hiệu trưởng trường CĐSP Lào Cai, Cơ quan thông tin xã hội quốc gia Hàn Quốc (NIA), Bộ Khoa học Công nghệ thông tin và kế hoạch tương lai Hàn Quốc (MSIP).


Co cau to chuc truong CDSP Lao Cai

Cơ cấu tổ chức trường CĐSP Lào Cai

Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai


Gioi thieu phong Tai vu

Giới thiệu phòng Tài vụ

Tổ Tài vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo công tác quản lý Tài chính và tài sản trong nhà trường. Quản lý, thực hiện các nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp, nguồn chương trình mục tiêu Giáo dục và Đào tạo


Gioi thieu phong Thanh tra

Giới thiệu phòng Thanh tra

Phòng Thanh tra là đơn vị trực thuộc BGH trường CĐSP Lào Cai, được thành lập theo Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND Tỉnh Lào Cai.


Doan TNCS Ho Chi Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai là đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai; gồm 2 Liên chi đoàn, 1 chi đoàn Cán bộ, giáo viên, nhân viên; các chi đoàn học sinh - sinh viên và 6 Ban chuyên môn.


Gioi thieu phong Cong tac HSSV

Giới thiệu phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác HSSV có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý  các mặt công tác liên quan đến HSSV theo Quy chế của Bộ GD&ĐT và Nội quy, Quy định của nhà trường.


Gioi thieu phong To chuc - Hanh chinh

Giới thiệu phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý và điều hành các mảng công tác: Tổ chức-Cán bộ, Hành chính-Quản trị, Văn thư-Lưu trữ, Y tế và Bảo vệ.


Thu vien Truong CDSPLC

Thư viện Trường CĐSPLC

Thư viện trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai có một phòng đọc tổng hợp bao gồm phòng mượn hoạt động theo hình thức kho mở, vì thế tạo điều kiện  thuận lợi cho bạn đọc trong việc tra tìm tài liệu.