Chủ Nhật, 08/12/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Xây dựng thước đo hiệu quả để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Gửi vào: 09:01 24/09/2014

Đây là chủ đề chính tại Hội nghị tập huấn Thông tư 04/2014/TT-TTCP quy đinh về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, do Cục IV Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Vụ pháp chế, Ban quản lý Chương trình POSCIS tổ chức ngày 22/9/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình. Tham gia tập huấn có đại diện Thanh tra một số Bộ, ngành, Chánh Thanh tra các tỉnh, thành khu vực phía Nam. ​

​Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình khẳng định, với quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách pháp luật, triển khai đồng bộ nhiều chương trình, biện pháp phòng, chống tham nhũng ở tầm quốc gia, với nhiều kết quả khả quan; Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 9/11/2011 quy định tiêu chí nhận định tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Qua 2 năm thực hiện, ngoài nhiều kết quả, Thông tư này cũng bộc lộ một số hạn chế như: Hệ thống tiêu chí phức tạp, đòi hỏi nhiều nguồn lực, thời gian để thu thập thông tin cho việc tính toán các chỉ số; việc quy định chế độ xây dựng báo cáo tại cấp quốc gia chưa tạo ra cơ chế đồng bộ trong thu thập thông tin, dữ liệu để có đánh giá sát thực nên khi công bố đánh giá chưa nhận được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng, chưa chỉ rõ được ngành nào, cấp nào, lĩnh vực nào dễ phát sinh tham nhũng. Để khắc phục hạn chế này, ngày 18/9/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 04/2014/TT-TTCP với 4 Chương, 20 điều quy định cụ thể hơn về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, với các nội dung mới liên quan đến các đối tượng, tổ chức, trách nhiệm của từng đơn vị, với thang điểm phù hợp. Do đó, tại Hội nghị này, Thanh tra Chính phủ đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, làm rõ nội dung, quy định, kiến nghị thêm các giải pháp phù hợp để phát huy hiệu quả Thông tư 04/2014/TT-TTCP.

2.jpg

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Thạc sỹ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu nội dung Thông tư 04/2014/TT-TTCP, cũng như đi sâu phân tích các quy định mới trên cơ sở dẫn chứng các sự kiện có liên quan đến nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong thực tiễn. Trong phần trình bày, Thạc sỹ Nguyễn Tuấn Anh đã đi sâu phân tích phương pháp tự đánh giá, chấm điểm, cách thức nhận định trên cơ sở dữ liệu tổng hợp với tinh thần phải có "thước đo chính xác" hiện trạng tham nhũng từng cơ quan chức năng có liên quan trong hệ thống quản lý Nhà nước các cấp. Đây là nguồn thông tin, dữ liệu đầu vào để Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng ở cấp quốc gia.3.jpg

Thạc sỹ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Thanh tra Chính phủ
giới thiệu nội dung Thông tư 04/2014/TT-TTCP

Trên cơ sở tiếp thu các nội dung của Thông tư 04/2014/TT-TTCP, các đại biểu đã đi sâu phân tích hiện trạng cũng như sự áp dụng trong thực tế tại mỗi ngành, địa phương trong xây dựng thước đo tham nhũng, phương pháp đo lường tham nhũng, kết quả đo lường tham nhũng, cũng như phương pháp so sánh, đối chiếu, kiểm chứng về kết quả tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng của các cơ quan chức năng, sự phản hồi của các tổ chức có liên quan, đánh giá của công dân về nguy cơ, tần suất tham nhũng, thiệt hại do tham nhũng gây ra với tiêu chí cụ thể. Tất cả các vấn đề này phải được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp hiện trạng khách quan, bảo đảm đồng thuận trong thực hiện để phát huy hơn nữa vai trò của ngành Thanh tra đối với công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

Theo Thanh tra Chính phủ