Thứ Hai, 10/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thông báo Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Mông

Gửi vào: 14:44 14/12/2016

File đính kèm: THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Căn cứ Quyết định số 2678/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Mông trong các trường phổ thông và TTGDTX;
Căn cứ Công văn số 1871/SGD&ĐT-GDCN&GDTX ngày 25/11/2016 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc mở lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho giáo viên dạy tiếng dân tộc Mông,

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Mông như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Giáo viên dạy môn tiếng Mông trong các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm GDTX hoặc người có nguyện vọng dạy môn tiếng Mông nhưng chưa qua các lớp đào tạo hoặc bồi dưỡng về dạy tiếng Mông.

2. Chương trình bồi dưỡng: Theo Thông tư số 19/2013/TT-BGDĐT ngày 03/6/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông.

3. Thời gian: Dự kiến 03 tháng (học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần).

4. Học phí: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng)

5. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

6. Quyền lợi của học viên:

Căn cứ vào quá trình học tập và kết quả kỳ thi cuối khóa, học viên được cấp chứng chỉ theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thủ tục đăng ký:

- Người học đăng ký học trực tiếp tại Phòng Đào tạo - NCKH, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai hoặc qua đường bưu điện hoặc qua email.

- Địa chỉ tiếp nhận danh sách đăng ký: Phòng Đào tạo - NCKH, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, tổ 13 phường Bình Minh - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại liên hệ: 0203.844.881.

- Email: phongdaotao.c08@moet.edu.vn

8. Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/12 đến 26/12/2016

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo để các cơ quan, đơn vị, trường học và các cá nhân có nhu cầu học tập biết và đăng ký./.