Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Gửi vào: 14:31 16/10/2018

Năm học 2017 - 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; quy mô và các loại hình đào tạo được duy trì ổn định; các loại hình bồi dưỡng được đẩy mạnh, đặc biệt là bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên triển khai hiệu quả. Đổi mới đào tạo theo hướng phát triển năng lực được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức phát huy tốt khả năng, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bước sang năm học mới 2018 - 2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai có 1.225 sinh viên, trong đó 160 sinh viên tuyển mới. Đây là năm học có ý nghĩa quan trọng, năm học tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiến bước vững chắc sáp nhập vào Đại học Thái Nguyên. Những kết quả Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đạt được trong năm học vừa qua và với những định hướng cụ thể của tỉnh trong chiến lược phát triển ngành sư phạm là cơ sở quan trọng để nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT HƠN