Thứ Bảy, 20/10/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Khoa Bồi dưỡng - Nhiệm vụ mới, khởi sắc mới

Gửi vào: 08:54 28/05/2015

           Vừa qua, vào trung tuần tháng 5, thực hiện Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 121a /QĐ-CĐSP ngày 27 tháng 2 năm 2014, trong đó bổ sung nhiệm vụ cho khoa Bồi dưỡng: Quản lý, tổ chức các hoạt động đào tạo cho các hệ liên kết đại học, cao đẳng liên thông, trung cấp VLVH, bồi dưỡng; Phân công giảng dạy cho giảng viên, mời giảng viên giảng dạy, xây dựng thời khóa biểu, quản lý nền nếp, chủ trì tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của giảng viên, quản lý hồ sơ chuyên môn của các hệ đào tạo trên.
          Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường tại Kế hoạch số 50/KH-CĐSP, Kế hoạch đào tạo hệ không chính quy năm 2015, ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, về phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, Khoa Bồi dưỡng sẽ đảm nhiệm các công việc sau:
     1. Chịu trách nhiệm quản lý chung hoạt động đào tạo các lớp Đại học, Cao đẳng liên thông, TCSP MN hệ VLVH và các lớp bồi dưỡng;
     2. Đầu mối trong công tác liên kết đào tạo; chủ trì phối hợp với các cơ sở liên kết đào tạo để tổ chức các lớp học theo đúng kế hoạch đào tạo và hợp đồng liên kết;
     3. Chủ trì tổ chức chương trình khai giảng, bế giảng các lớp đại học, cao đẳng liên thông (VLVH);
     4. Chủ trì tổ chức các hoạt động đào tạo, thi học phần, triển khai xây dựng đề cương chi tiết môn học, dự báo số giờ giảng dạy cho các nhóm chuyên môn, phân công giảng dạy, chuẩn bị các loại hồ sơ (thời khóa biểu, sổ đầu bài, sổ báo giảng, sổ gọi tên ghi điểm) cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng;
     5. Sắp xếp thời khoá biểu: Các lớp CĐSP liên thông, TCSP MN hệ VLVH (Quản lý đào tạo bằng phần mềm);
     6. Bố trí giảng viên thường trực, theo dõi, giải quyết các công việc theo nhiệm vụ được phân công. Cán bộ phụ trách có trách nhiệm thường xuyên nắm bắt tình hình, đôn đốc cán bộ, giảng viên, học viên thực hiện đúng Nội quy, quy định.
     Thực hiện Thông báo số 89/TB-CĐSP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Lào Cai về việc giao nhiệm vụ cho Phòng ĐT&NCKH; Lãnh đạo khoa Bồi dưỡng tổ chức họp khoa và phân công bổ sung nhiệm vụ cho lãnh đạo, giảng viên khoa Bồi dưỡng trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo các lớp Đại học, Cao đẳng liên thông, TCSP MN hệ VLVH và các lớp bồi dưỡng như sau:

1 Tống Thị Hải Lý Trưởng khoa Phụ trách chung về công tác chuyên môn
2 Đỗ Thị Minh Phó Trưởng khoa: Giúp bà Tống Thị Hải Lý về công tác chuyên môn, trực tiếp quản lý các lớp Trung cấp VLVH
3 Bùi Thị Bình Giảng viên: Giúp bà Tống Thị Hải Lý về công tác chuyên môn, trực tiếp quản lý các lớp Đại học liên kết, bồi dưỡng.
4 Nguyễn Thị Lệ Thủy: Giảng viên Giúp bà Tống Thị Hải Lý về công tác chuyên môn, trực tiếp quản lý các lớp cao đẳng liên thông.

    Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và các thành viên trong ban chỉ đạo, tôi tin rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng hè sẽ từng bước nâng cao chất lượng./.

 

 Đ/c Tống Thị Hải Lý - Trưởng khoa; Đ/c Đỗ Thị Minh - Phó trưởng khoa
và các giảng viên trong buổi họp khoa

Tin và ảnh: Ths. Bùi Thị Bình - Giảng viên khoa Bồi dưỡng