Thứ Bảy, 20/10/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm lào Cai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

Gửi vào: 07:52 22/05/2015

         Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Lào Cai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức trọng thể vào hai ngày 18, 19/5/2015. Về dự Đại hội có 61 đảng viên; trong đó có 56 đảng viên chính thức, 05 đảng viên dự bị.
         Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Chí Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy KCCQ tỉnh Lào Cai; đồng chí Nguyễn Đức Thuận - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy KCCQ Tỉnh; đồng chí Bùi Đức Lễ - Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy KCCQ; đồng chí Đặng Xuân Yên - Phó Bí thư Đảng bộ, Sở GD&ĐT.

        Đại hội đã thông qua Dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015.
Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu lãnh đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể là:
       Quán triệt các quan điểm của Đảng trong các Chỉ thị, Nghị quyết của TW Đảng, và Đảng bộ cấp trên; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XXIII; đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; khơi dậy và phát huy tiềm lực của đội ngũ; đổi mới, hội nhập; Đảng bộ tập trung lãnh đạo nhà trường phát triển mãnh mẽ, toàn diện, vững chắc trong giai đoạn 2015-2020.
       Đổi mới toàn diện nhà trường, đào tạo theo định hướng phát triển năng lực người học, đáp ứng nhu cầu xã hội. Tiếp tục duy trì và phát triển quy mô đào tạo, bồi dưỡng, đa dạng hoá chương trình và trình độ đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ theo hướng toàn diện; tăng cường đầu tư đảm bảo CSVC và từng bước hiện đại hoá nhà trường.
       Xây dựng Trường CĐSP Lào Cai trở thành một trung tâm đào tạo lớn, có chất lượng cao, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh Lào Cai và khu vực.
       Đại hội đã thông qua những chỉ tiêu quan trọng phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ:
       - Xây dựng đội ngũ: Đến năm 2020, 100% cán bộ quản lý và cán bộ quy hoạch lãnh đạo trường có trình độ cao cấp LLCT; 100% CBQL cấp khoa/phòng có trình độ trung cấp LLCT; 5% giảng viên có trình độ tiến sỹ, 80% giảng viên có trình độ Thạc sỹ; 70% giảng viên đạt chuẩn trình độ, năng lực ngoại ngữ, tin học; Có 1 đến 2 cán bộ, giảng viên được phong Nhà giáo ưu tú.
      - Quy mô đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2020 tăng 30% so với năm 2015.
      - Hàng năm, có từ 90% trở lên HSSV được xét học tiếp; 85% trở lên HSSV năm cuối tốt nghiệp; tỷ lệ HSSV đạt danh hiệu khá, giỏi, xuất sắc từ 15% trở lên.
      - Kết nạp 30 đảng viên, trong đó có ít nhất 15 HSSV.
      - Hàng năm, 95% viên chức đạt danh hiệu LĐTT trong đó có 15% viên chức đạt danh hiệu CSTĐCS. 100% các phòng, khoa, tổ, trung tâm đạt tập thể LĐTT tiến, trong đó có 20% đạt tập thể LĐXS. Nhà trường đạt cơ quan văn hóa.
      - Hàng năm, có 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
      - 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 60% chi bộ đạt TSVM, các đoàn thể xếp loại xuất sắc. Đảng bộ liên tục được công nhận TSVM.
      - Nhà trường phấn đấu đạt Huân chương Lao động hạng 2.
      Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối CCQ, Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.
      Đại hội đã lựa chọn và bầu được 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ trường, 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng bộ trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Hoàng Văn Dương được bầu làm Bí thư Đảng ủy.
      Đại hội tiếp thu các ý kiến tham luận trong Đại hội và giao cho Ban chấp hành Đảng bộ trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bổ sung, hoàn thiện các văn kiện và báo cáo của Đại hội.
      Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Lào Cai kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên của nhà trường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đổi mới, sáng tạo phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Lào Cai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Tin bài Đới Thu Thủy - Ủy viên BCH Đảng ủy 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KÌ 2015-2020

 

 

Đ/c Hoàng Văn Dương - Bí thư Đảng bộ đọc diễn văn khai mạc ĐH
 
 Đ/c Nguyễn Chí Tuệ- Phó Bí thư Đảng ủy KCCQ Tỉnh phát biểu chỉ đạo ĐH
Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng ủy
BCH Đảng ủy nhiệm kì 2015-2020 chia tay đ/c Nguyễn Văn Sơn- UVBCH Đảng ủy nhiệm kì 2010-2015
Các đoàn thể Chính trị- XH trong trường tặng hoa chúc mừng ĐH