Thứ Ba, 31/03/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kênh RSS của CĐSPLC

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa(ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Các kênh RSS cổng thông tin Cao đẳng Sư phạm Lào Cai cung cấp

Tin tức(http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc.rss)
GIỚI THIỆU CHUNG(http://www.cdsplaocai.edu.vn/gioi-thieu-chung.rss)
TUYỂN SINH(http://www.cdsplaocai.edu.vn/tuyen-sinh.rss)
TIN TỨC(http://www.cdsplaocai.edu.vn/ban-tin.rss)
THÔNG TIN ĐÀO TẠO(http://www.cdsplaocai.edu.vn/thong-tin-dao-tao.rss)
SINH VIÊN(http://www.cdsplaocai.edu.vn/sinh-vien.rss)
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC(http://www.cdsplaocai.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc.rss)
TRUNG TÂM(http://www.cdsplaocai.edu.vn/trung-tam.rss)
KHOA TỔ(http://www.cdsplaocai.edu.vn/cac-khoa-to.rss)
CÔNG KHAI GIÁO DỤC(http://www.cdsplaocai.edu.vn/cong-khai-giao-duc.rss)

Sử dụng RSS như thế nào

Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp và sử dụng RSS bao gồm:
- Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator,News Spider) để thu thập, cập nhật và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS
- Kết hợp nguồn kênh tin RSS vào một nhật trình Web (weblogs)

News Aggregators (hay trình Khai Thác Thông Tin) sẽ tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Có một số các chương trình dạng này cho phép bạn download miễn phí. Các chương trình phổ biến gồm có: AmphetaDesk, NetNewsWire, và Radio Userland.

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ CDSPLAOCAI.EDU.VN

Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "CDSPLAOCAI.EDU.VN" Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng logo của CĐSPLC đi kèm trong mỗi nguồn tin
CĐSPLC có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.