CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1516960293-thong-bao-ket-qua-sat-hach-ung-dung-cntt-co-ban-.htm

Thông báo kết quả sát hạch ứng dụng CNTT cơ bản - Đợt 1

Gửi vào: 16:49 26/01/2018
Click chuột vào đây để xem chi tiết