CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1509334629-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-dao-tao-nam-2017.htm

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tao năm 2017

Gửi vào: 10:25 30/10/2017

- Nội dung Kế hoạch tuyển dụng của UBND Tỉnh Lào Cai

- KH của Huyện Bảo Thắng

- KH của huyện Bảo Yên

- KH Huyện Bát Xát

- KH Huyện Mường Khương

- KH Huyện Sa Pa

- KH Huyện Si Ma Cai

- KH Huyện Văn Bàn

- KH Tuyển dụng GV THPT