CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1505899419-thong-bao-ke-hoach-on-tap-thi-va-cap-chung-chi-ung-dung-cntt-dot-3-nam-2017.htm

Thông báo Kế hoạch ôn tập, thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT Đợt 3 - Năm 2017

Gửi vào: 16:13 20/09/2017

Click vào đường link này để xem chi tiết Thông báo

Click vào đường link này để xem chi tiết Kê hoạch tổ chức ôn tập và thi