CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1501060199-thong-bao-ket-qua-thi-sat-hach-nang-luc-tieng-anh-dot-3-nam-2017.htm

Thông báo Kết quả thi sát hạch năng lực tiếng Anh - Đợt 3 năm 2017

Gửi vào: 16:04 26/07/2017
Click vào đây để xem thông tin chi tiết