CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1500025285-lich-tuan-50-tu-ngay-1707-den-ngay-23072017-.htm

Lịch tuần 50 (Từ ngày 17/07 đến ngày 23/07/2017)

Gửi vào: 16:39 14/07/2017

Click để xem chi tiết nội dung lịch tuần:

 

LỊCH TUẦN 50