CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1499911713-thong-bao-ke-hoach-thi-va-cap-chung-chi-ung-dung-cntt-dot-2-nam-2017.htm

Thông báo Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT Đợt 2 năm 2017

Gửi vào: 09:02 13/07/2017

Click chuột vào đường link này để xem chi tiết