CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1489653861-danh-sach-thi-sinh-du-tuyen-vien-chuc-nam-2017.htm

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức năm 2017

Gửi vào: 15:42 16/03/2017

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo danh sách thí sinh dự tuyển viên chức năm 2017. Click để xem chi tiết nội dung:

DANH SÁCH THÍ SINH
DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017