CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1486695556-de-an-tuyen-sinh-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2017.htm

Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Gửi vào: 09:56 10/02/2017

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2017.

Click vào liên kết dưới đây để tải toàn văn Đề án:

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
NĂM 2017
 

 Đề án tuyển sinh cao đẳng năm 2017
ngành đào tạo giáo viên